Yayın Kurulu - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci

Dergide yayımlanacak tüm yazıların yayımlanması hakkındaki karar baş editöre aittir. Ancak editör(ler) bu kararlarını hakemlerin önerileri doğrultusunda şekillendirirler.

Double blind review, dilimize çift kör hakem değerlendirmesi olarak geçmiştir. Double blind review süreci çalışmanın tamamen anonim olarak değerlendirilmesi sürecidir. Bu sistemde sadece editör her aşamayı bilen kişidir. Bu sistemde hem yazarlar çalışmasını değerlendirecek hakemin kim olduğunu bilmez, hem de hakemler de kimin çalışmasını değerlendirdiğini bilemez. Böylece hakemlerin çalışmayı ön yargıyla değerlendirmesinin de önüne geçilmiş olur. Ayrıca yazar hakemleri bilmediği için hakemlere özel yollarla ulaşıp onları etkilemesi ihtimali de ortadan kaldırılmış olur. Bu açıdan bakıldığında double blind review sürecinin objektif değerlendirmeyi sağladığı ve fırsat eşitliğini artırdığı düşünülür.

Bu sebeplerden dolayı HEAD’e gönderilen tüm çalışmalar çift-kör hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır. Gönderilecek her çalışmayı, alanında uzman, en az iki hakem değerlendirir. Makalelerin hızlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için editör(ler) tarafından her türlü çaba gösterilir. Bütün makalelerin değerlendirme süreçlerinde son karar yetkisi baş editördedir.

İlk Değerlendirme

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler öncelikle Dergi Sekreteri tarafından incelenir. Sekreter, makale dosyasının eksiksiz ve doğru olarak yüklenmiş olup olmadığını kontrol eder, eksik dosya var ise yazara tekrar yönlendirir; yok ise editöre aktarır.

Ön Değerlendirme Süreci

Editör gelen makaleyi, özgünlüğü ve güncelliği, derginin amaç ve kapsamına uygunluğu yönünden inceler. Bu ön değerlendirme sürecinde; editör çalışmayı hem bilimsel uygunluk (özet (öz), giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri) hem de şekilsel uygunluk açısından inceler. Bu inceleme sonucunda, çalışmayı dergide yayımlanmaya aday buldu ancak  revizyon gerekli gördü ise tekrar yazara aktarır (Bu durumda süreç en başa döner), revizyonu gerekli görmedi ise ilgi alanına göre veri tabanından üç hakem daveti yapar. Editör, çalışmayı dergide yayımlanmaya aday bulmadı ise gerekçesi ile yazara iade eder.

Hakem Değerlendirme Süreci
Hakemler, makaleyi değerlendirir ve görüşlerini gönderir, gerekli ise revizyon isteğinde bulunur.
Editör, revizyon istenmesi halinde bu isteği yazara aktarır (Bu durumda süreç en başa döner), revizyon gerekli değil ise editör son kontrolün ardından yazara kabul mektubu gönderir. Eğer hakemler, makaleyi dergide yayımlanmaya aday görmedi ise editör kendi görüşlerini de ekleyerek (gerekçesini açıklayarak) yazara red mektubunu iletir.

Hakem Raporları
Hakemler makaleyi bilimsel uygunluk, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç açısından değerlendirir. Çalışma doğrudan kabul edilebilir, revize edilmesi istenebilir ya da reddedilebilir.  Düzenleme istenen durumda hakemlerden gelen öneriler yazarlara bildirilir ve yazarlardan çalışmaları üzerinde revize yapmaları istenir. Yazarlardan gelen düzeltme sonuçları hakemler tarafından tekrar incelenerek editöre karar bildirilir. Görevlendirilen hakemler arasında fikir ayrılığı olması durumunda makale belirlenen yeni bir hakeme gönderilir.

İstatistik İnceleme

Hakemler tarafından uygun görülen makaleler istatistik editörüne gönderilir. İstatistik editörünün onayını alan makaleler kabul edilir ve sonraki aşamalara geçilir.

Yayın Basım Süreci

Kabul edilen araştırma makalelerinin basım süreci 6-12 ay arasında değişmektedir.  Derleme ve olgu sunumu makaleleri  ise  yoğunluğa göre daha uzun sürede yayımlanabilmektedir.

 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.