Yayın Kurulu - Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi (HEAD)

Makale Gönderme ve Geri Çekme

Makale Gönderme:
HEAD yalnızca Makale Takip Sistemi üzerinden gönderilen yazıları kabul etmektedir. (http://www.journalagent.com/kuhead/); e-posta ve posta ile gönderilen yazılar değerlendirmeye alınmamaktadır. Yazıların değerlendirilmesi ve kabul edilmesi sürecinde, yazarlarla her türlü iletişim HEAD online makale takip sistemi üzerinden yapılır. 
Makale göndermeden önce mutlaka sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Yazar(lar) HEAD online sistemine kayıt olduktan sonra e-posta adreslerine gönderilen linki tıklayarak e-posta adresleri ve belirledikleri parola ile sisteme giriş yapabilirler. Dergiye makale gönderebilmek için sistem tarafından belirlen tüm adımlar sırasıyla uygun olarak yapılmalıdır. Makale sisteme yüklenirken aşağıdaki bölümlerin her biri ayrı dosyalar halinde yüklenmelidir.

  • Başlık ve yazar bilgi sayfası
  • Makale metni (Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe ve İngilizce öz, ana metin, kaynaklar, tablo ve şekil/grafikler)
  • Etik Kurul izin mektubu (araştırma makalesi ise)
  • Makale Telif Hakkı Devir Formu

Makale Geri Çekme:
Yayın politikalarımız gereği, geri çekme işlemlerinde dergi editörüyle yazar işbirliği yapmak durumundadır.
Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını geri çekme talebinde bulunmak isteyen yazar, gerekçesini içeren dilekçeyi, bütün yazarların onayı olduğunu belirten ıslak imzalı bir şekilde, elektronik ya da basılı olarak yayın kuruluna iletmelidir.
Yayın Kurulu gelen talebi inceler ve en geç 10 gün içerisinde yazara dönüş sağlar. Yayın Kurulu tarafından telif hakları makale gönderim aşamasında Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi’ne devredilmiş çalışmanın geri çekme talebi onaylanmadıkça, yazar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemez.

 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.