Postpartum Assessment: The Sample Checklist [HEAD]
HEAD. 2009; 6(1): 20-26

Postpartum Assessment: The Sample Checklist

Hatice Yıldız Eryılmaz
Marmara University, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences Nursing Department of Obstetrics and Gynecology, Istanbul, Turkey

Postpartum period is an important milestone in which a series of
rapid physiological and complex regeneration processes take place
and psycho-social stabilities are deteriorated. Nursing care
approaches in this period which are extensive and multi-dimensional
and directed to the needs of mother, infant and family as well as
protecting and improving their health. Nursing care during
postpartum period is a first-step assessment and under the control
of nurses. It is important to conduct a thorough and complete
assessment in order to provide an extensive and multi-dimensional
nursing care. In that respect, postpartum assessment tools such as
acronyms, checklists, algorithms and protocols are developed in
order to help in reminding the globally important regions and their
related expectancies. The aim is to assure an healthy condition of
mother in that period, to determine the existing and potential
problems, to prevent complications and to provide nursing care in
accordance with the nursing diagnosis formed upon assessments.
In conclusion, postpartum assessment will provide a holistic
approach and increase the quality of care.

Keywords: Assessment, postpartum assessment; sample checklist.


Doğum Sonu Değerlendirme: Bir Kontrol Çizelgesi Örneği

Hatice Yıldız Eryılmaz
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Doğum sonu dönem, fizyolojik ve çok hızlı bir dizi karmaşık yenilenme
sürecinin yaşandığı, psikososyal dengelerin bozulduğu önemli bir
dönüm noktasıdır. Bu süreçteki hemşirelik bakım girişimleri kapsamlı
ve çok boyutlu olup annenin, bebeğin ve ailenin gereksinimlerine,
yeni duruma uyum sağlamasına, sağlıklarının korunması ve
geliştirilmesine yöneliktir. Doğum sonu dönemdeki hemşirelik
bakımında ilk aşama değerlendirmedir ve hemşirenin yetkisindedir.
Uygun, kapsamlı ve çok boyutlu bir hemşirelik bakımını sağlamak
için doğru, eksiksiz tam bir değerlendirmenin yapılması önemlidir.
Bu amaçla, önemli bölgeleri ve beklenenleri hatırlatmada yardımcı
olacak akronomiler, kontrol çizelgeleri, algoritmalar ve protokoller
gibi doğum sonu değerlendirme araçları geliştirilmiştir. Bu araçların
kullanımında amaç, annenin doğum sonu sürecini sağlıklı geçirmesini
sağlamak, potansiyel ya da var olan problemleri tanımlamak,
komplikasyonları önlemek ve değerlendirme sonucunda geliştirilen
hemşirelik tanılarına göre uygun bakım girişimlerinde bulunmaktır.
Sonuç olarak, doğum sonu yapılan değerlendirme ile bütüncül bir
yaklaşım sağlanmış ve verilen bakım hizmetinin kalitesi artırılmış
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Değerlendirme alanları, doğum sonu dönem; kontrol çizelgesi.


Hatice Yıldız Eryılmaz. Postpartum Assessment: The Sample Checklist. HEAD. 2009; 6(1): 20-26

Corresponding Author: Hatice Yıldız Eryılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD