Nursing Regulations [HEAD]
HEAD. 2006; 3(2): 2-4

Nursing Regulations

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

The single most important step towards the development of nursing
in any country is the establishment of a system of regulation. Regulation
is controlled by boards or councils of nursing which are statutory
authorities authorized under a Nurses Act (law) to develop administrative
rules and regulations governing professional practice. The International
Council of Nurses promotes the concept of universal standards for
nursing regulation claiming that principles governing nursing education
and practice should be same in every country.

Keywords: Nursing, law; nursing board; regulation.


Hemşirelikte Mesleki Düzenlemeler

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Bir ülkede hemşireliğin gelişimini sağlayan en önemli etmen hemşirelikle
ilgili bir düzenleme sisteminin kurulmasıdır. Mesleki denetim,
Hemşirelik Kanunu hükümleri altında mesleki uygulamaları yöneten
idari kuralları düzenlemek için kurulmuş ve yetkilendirilmiş yasal
Hemşirelik Kurul veya Konseyleri tarafından gerçekleştirilir. Uluslararası
Hemşirelik Konseyi, her ülkede hemşirelik eğitim ve uygulamalarının
aynı olmasını sağlayan ilkelerin bulunması gerektiğini savunarak,
evrensel hemşirelik düzenleme standartlar kavramının yayılmasına
çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yasa; hemşirelik kurul/konseyi; düzenleme.


Elizabeth Anne Herdman. Nursing Regulations. HEAD. 2006; 3(2): 2-4

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD