The Importance of Nursing Research [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 3-4

The Importance of Nursing Research

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School of Nursing, Istanbul, Turkey

Research provides the essential foundations for best nursing practice
but the merger of research and practice is still problematic as nurses
are said to not value or understand research. It is recommended that
research should be promoted during nurse undergraduate education.
Instead of blaming nurses for the research practice gap we should try
to understand the environment in which nurses work. Research teams
that bridge educational and clinical settings have proven effective and
have the potential to both reduce the workload and highlight to clinical
nurses and hospital administrators the importance of research in the
promotion of optimal nursing care.

Keywords: Nursing research, importance of research; research team.


Hemşirelik Araştırmalarının Önemi

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Araştırma, en iyi hemşirelik uygulamaları için gerekli temel verileri
sağlar; ancak araştırma ve uygulamanın birleştirilmesi hala problemli
olduğundan, hemşirelerin araştırmaları anlamadığı ya da araştırmaya
değer vermediği söylenmektedir. Hemşirelerin lisans eğitimi sırasında
araştırmaların önemi vurgulanmalıdır. Araştırma-uygulama
boşluğunda hemşireleri suçlamak yerine, hemşirelerin çalıştığı
ortamı anlamaya çalışmamız gerekmektedir. Eğitim ve klinik ortamlar
arasındaki boşluğu kapatabilecek araştırma ekiplerinin değeri
kanıtlanmıştır. Bu araştırma ekipleri, hem iş yükünü azaltmada
hem de en uygun hemşirelik bakımının teşvikinde klinisyen
hemşireler ile hastane yönetimlerine araştırmaların önemini gösterme
potansiyeli taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelikte araştırma, araştırmanın önemi; araştırma ekibi.


Elizabeth Anne Herdman. The Importance of Nursing Research. HEAD. 2010; 7(1): 3-4

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD