Australian Nursing: Past, Present and Future [HEAD]
HEAD. 2008; 5(2): 3-4

Australian Nursing: Past, Present and Future

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

The arrival in Sydney in 1868, of Nightingale protegé Lucy Osburn,
marked the start of nursing reform in Australia. The first major
investigation of the nursing profession in Australia was the Kelly Report
of 1943 in New South Wales. This article aims to introduce to the
reader improvement in standards of nursing care and changing of
nursing image and power which are obtained for nursing education
and practice in Australia.

Keywords: Australia, nursing; history of improvement.


Avustralya’da Hemşirelik: Geçmişten Günümüze ve Geleceğe

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Avustralya’daki hemşirelik mesleğinin gelişimi, Nightingale’in
himayesinde yetişen Lucy Osburn’un 1868’de Sydney’e gelişi ile
başlamış; hemşirelik mesleğinin ilk büyük sorgulaması ise 1943 yılında
New South Wales’de “Kelly Raporu” ile ortaya konulmuştur. Bu
makalede, Avustralya hemşireliğinin yaşadığı gelişim süreci kronolojik
sırası ile ele alınmış; meslekleşme yolunda yürütülen mücadele ile
gerek eğitimde gerekse uygulama alanında kazanılan güç ve imaj
değişimi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Avustralya, hemşirelik; tarihsel gelişim.


Elizabeth Anne Herdman. Australian Nursing: Past, Present and Future. HEAD. 2008; 5(2): 3-4

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD