Sexual Activity in Women Following Acute Myocardial Infarction [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 38-44

Sexual Activity in Women Following Acute Myocardial Infarction

Uzman Hem. Gülşah Çamcı1, Doc. Dr. Gülbeyaz Can2
1Kocaeli University Research and Application Hospital, Arrhythmia Unit, Kocaeli/TURKEY
2Istanbul University, Florence Nightingale Nursing Fakulty, Internal Medicine Nursing Department. Istanbul/Türkiye

OBJECTIVE: The purpose of this study is to assess sexual function in women who were diagnosed with acute myocardial infarction.
METHODS: Cross-sectional, descriptive and prospective is a study. The sample of this study consisted of 30 women who presented with acute myocardial infarction to the cardiology ward of University Research and Application Hospital in one city of Marmara Area between September, 2011 and April, 2012. The first interview was held at the hospital. The FSFI was re-administered during the first and third month routine cardiology polyclinic controls of the patients. A personal information questionnaire and Female Sexual Function Index (FSFI) were administered to the subjects. Approval to conduct this study was obtained from the ethics committee of Kocaeli University Research and Application Hospital

RESULTS: Results of the first interview for the initial assessment of the effects of myocardial infarction on sexual function showed low scores for desire, arousal, vaginal lubrication and orgasm and average scores for satisfaction, pain and FSFI. The one-month follow-up interview yielded lower scores than in the initial interview. The third interview resulted in scores similar to those observed in the first interview. In assessing the effects of socio-demographic and cardiac risk variables on sexuality, age was found to be an important variable.
CONCLUSION: It was found that myocardial infarction had a negative impact on women’s sexual function during the initial month.

Keywords: myocardial infarction, sexual dysfunction, woman.


Akut Miyokard İnfaktüsü Sonrası Kadınlarda Cinsel Yaşam

Uzman Hem. Gülşah Çamcı1, Doc. Dr. Gülbeyaz Can2
1Kocaeli Üniversitesi, Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Aritmi Servisi, Kocaeli, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma; akut miyokard infarktüsü tanısı ile gelen kadın hastaların cinsel fonksiyonlarını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Tanımlayıcı-kesitsel, prospektif tipte bir çalışmadır. Bu çalışma; Eylül 2011-Temmuz 2012 tarihleri arasında Marmara Bölgesi’nin bir ilinde bulunan üniversitenin Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Kardiyoloji Servisi’ne akut miyokard infarktüsüyle başvuran 30 hasta üzerinde yapılmıştır. Hastalar ilk olarak hastanede değerlendirilmiş, daha sonra birinci ve üçüncü aylarda rutin poliklinik kontrollerinde tekrar değerlendirilmeye alınmıştır. Hastalara kişisel bilgi formu ve Kadın Cinsel Fonksiyon İndeksi (Female Sexual Function Index=FSFI) uygulanmıştır. Araştırmanın etik izni Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin Araştırma Etik Kurulu’ndan alınmıştır.
BULGULAR: Miyokard infarktüsünün cinsel yaşama etkisi incelendiğinde; ilk görüşmedeki istek, uyarılma, ıslanma, orgazm puanları düşük; memnuniyet, ağrı ve FSFI puanları orta düzeyde; birinci ay görüşmesinde ilk görüşmeye göre puanlar daha düşük saptandı. Üçüncü ay görüşmesinde FSFI puanları ilk görüşmedekine benzer bulundu. sosyo-demografik özelliklerin ve kardiyak risk faktörlerin cinsellik üzerindeki etkisi incelendiğinde, yaşın cinselliği etkileyen önemli bir değişken olduğu belirlendi.
SONUÇ: Miyokard infarktüsünün kadınların cinsel yaşamını ilk ay olumsuz etkilediği bulundu.

Anahtar Kelimeler: miyokard infarktüsü, cinsel disfonksiyon, kadın


Uzman Hem. Gülşah Çamcı, Doc. Dr. Gülbeyaz Can. Sexual Activity in Women Following Acute Myocardial Infarction. HEAD. 2014; 11(2): 38-44

Corresponding Author: Uzman Hem. Gülşah Çamcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD