Grief and Bereavement [HEAD]
HEAD. 2009; 6(1): 8-13

Grief and Bereavement

Perihan Güner Küçükkaya
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Loss in any period of life affect individuals in different ways. However,
death is the most influential and most hurtful grief experience of all.
Bereavement take place after each separation and loss. Experience of
bereavement and the response given are individual and every person
experience it differently. Along with individual responses, some
common physical, emotional, and behavioral responses are given in
the period of bereavement. Grief is a long process and it is hard to
give a termination date. However there are some signs to show the
period has been completed. Most individuals cope with their grief
together with the support from family and friends. Some people can
not achieve this and grief with complications, which require professional
help, emerge. This article defines and discusses the process of normal
grief and grief with complications, together with suggestions on how
to handle it.

Keywords: Loss, grief; complicated grief.


Kayıp ve Yas Süreci

Perihan Güner Küçükkaya
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Yaşamın herhangi bir dönemindeki kayıplar, bireyleri farklı şekillerde
etkileyebilmektedir. Ancak, ölüm bireyleri en fazla etkileyen ve en fazla
acı veren kayıp yaşantısıdır. Her ayrılık ve kaybın ardından bir yas süreci
yaşanır. Yas süreci ve gösterilen tepkiler bireyseldir ve herkes için farklı
bir deneyimdir. Bu nedenle herkes farklı tepkiler vermekle birlikte, yas
sürecinde bir dizi ortak fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal tepkiler
görülmektedir. Yas uzun bir süreçtir ve kesin bir bitiş süresi vermek
zordur. Ancak, yas sürecinin tamamlandığını gösteren bazı işaretler
vardır. Çoğu bireyler yaşadıkları yas ile, aile ve arkadaşlarından aldıkları
destekle kendi kendilerine baş edebilmektedirler. Bazı bireyler ise, bunu
başaramamakta ve profesyonel yardım gerektiren bir durum olan
komplikasyonlu yas ortaya çıkmaktadır. Bu makalede, normal yas
sürecinin ve komplikasyonlu yasın ne olduğu ve neler yapılması gerektiği
tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Kayıp, yas; komplikasyonlu yas.


Perihan Güner Küçükkaya. Grief and Bereavement. HEAD. 2009; 6(1): 8-13

Corresponding Author: Perihan Güner Küçükkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD