Assessment of Cardiovascular System [HEAD]
HEAD. 2006; 3(1): 12-21

Assessment of Cardiovascular System

Selvet Sevinç
Koç University School Of Nursing Semahat Arsel Nursing Education and Research Center (SANERC), İstanbul

The purpose of cardiovascular system examintion is to assess the function of the heart as a pump and the function of the arteries and veins as a transporter to the blood circulation throughout the body. This article includes that history taking; some clues about the evaluation of pulses and blood pressure; measurement of jugular venous pressure; cardiac inspection, palpation, auscultation and evaluation of their findings; and assessment of peripheral vascular system.

Keywords: Cardiovascular system, assessment; auscultation; heart sounds; physical examination; jugular venous pressure; blood pressure; pulses


Kardiyovasküler Sistemin Değerlendirilmesi

Selvet Sevinç
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi (SANERC), İstanbul

Kardiyovasküler sistem muayenesinde amaç, bir pompa olarak kalbin ve kanın vücut içinde dolaşımını sağlayan arter ve venlerin fonksiyonlarını değerlendirmektir. Bu yazıda, kardiyovasküler sisteme yönelik öykü alma; nabız ve kan basıncının değerlendirilmesi ile ilgili bazı ipuçları; juguler ven basıncının değerlendirilmesi; kalbin inspeksiyon, palpasyon ve oskültasyon tekniği ile değerlendirilmesi ve elde edilecek normal-anormal bulgular; ve periferik vasküler sistemin değerlendirilmesi konuları ele alındı.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler sistem, tanılama; oskültasyon; kalp sesleri; fiziksel değerlendirme; juguler ven basıncı; arteriyel kan basıncı; nabız


Selvet Sevinç. Assessment of Cardiovascular System. HEAD. 2006; 3(1): 12-21

Corresponding Author: Selvet Sevinç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD