The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis [HEAD]
HEAD. 2019; 16(4): 324-329 | DOI: 10.5222/HEAD.2019.324  

The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis

Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam
Manisa Celal Bayar University, Health Sciences Faculty, Medical Nursing Department, Manisa

In multiple sclerosis, which occurs frequently in young adults, chronic health problems related to the illness of the patient creates important application areas for the nurse. The many important nursing theories and models was suggested for applying to practice in nursing management of chronic disease as well as for the development and growth of the professional nursing. In this article, a nursing process was established in a woman with multiple sclerosis using Neuman Systems Model. The patient's data was collected with a questionnaire based on Neuman's data collection tool. This case demonstrates that the use of Neuman's Systems Model is useful and effective in the implementation of the nursing process.

Keywords: Neuman’s systems model, nursing process, multiple sclerosis, case study


Multipl Sklerozlu Bir Olguda Neuman Sistemler Modeli’nin Uygulanması

Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam
Manisa Celal Bayar Üviversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Manisa

Genç yetişkenlerde sıklıkla görülen multipl sklerozda hastalığın seyri ile ilgili kronik sağlık sorunları hemşire için önemli uygulama alanları yaratmaktadır. Birçok önemli hemşirelik kuram ve modelinin, hem kronik hastalıkların hemşirelik yönetiminde hem de profesyonel hemşireliğin gelişim ve ilerlemesi için hemşirelik uygulamalarında kullanılması önerilmektedir. Bu makalede, Neuman Sistemler Modeli kullanılarak multipl sklerozlu bir kadın hastada hemşirelik süreci oluşturuldu. Neuman’ın veri toplama aracına dayalı olarak hazırlanmış soru formu ile hastanın verileri toplandı. Bu olgu, hemşirelik sürecinin uygulanmasında Neuman’ın Sistemler Modeli’nin kullanımının yararlı ve etkili olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Neuman’ın sistemler modeli, hemşirelik süreci, multipl skleroz, olgu çalışması


Esin Sevgi Doğan, Özden Dedeli Çaydam. The Neuman System Model Applied to Practice: A Case with Multiple Sclerosis. HEAD. 2019; 16(4): 324-329

Corresponding Author: Esin Sevgi Doğan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 (51 accesses)
 (12 downloaded)
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD