Is Prophylactic Oophorectomy Necessary to Reduce the Risk of Breast and Ovarian Cancer? [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 88-94 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.088  

Is Prophylactic Oophorectomy Necessary to Reduce the Risk of Breast and Ovarian Cancer?

Ruşen Öztürk, Özlem Güner, Ümran Sevil
Ege University School of Nursing, Department of Women Health And Disease Nursing, Izmir, Turkey

Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy has been widely practiced in many countries to reduce the risk of cancers in women with BRCA 1/2 mutations. BRCA1/2 gene mutation carriers with tumor suppressor genes confer a high lifelong risk of breast and ovarian cancers. Prophylactic bilateral salpingo-oophorectomy (PBSO) is considered to have a preventative effect on ovarian cancer as well as breast cancer due to the relationship between BRCA1/2 gene mutations and breast and ovarian cancers. Parallel to defining a strong relationship between BRCA-1/2 mutations and the development of breast/ovarian cancers and increasing the feasibility of genetic mutation analysis test, many controversies about the benefits and effects of risk-reducing surgeries have been raised. The impact of the preferred risk-mitigation strategies on cancer risk, survival, and quality of life are key criteria in this regard. Bilateral prophylactic salpingo-oophorectomy significantly reduces breast cancer risk by approximately 50% and ovarian cancer risk by 80-95% but may be accompanied by menopausal symptoms, impaired quality of life, and accelerated bone loss. Therefore, decisions regarding the timing of bilateral prophylactic salpingo-oophorectomy and the use of post-bilateral prophylactic salpingo-oophorectomy hormone replacement therapy must be carefully considered. This review was conducted to discuss the benefits and disadvantages of PBSO use on low- and high-risk ovarian and breast cancer patients in addition to meeting the information requirements and awareness of nurses for this type of surgery.

Keywords: BRCA1 Gene, BRCA2 Gene, cancer of the breast, cancer of the ovary


Meme ve Over Kanseri Riskinin Azaltılmasında Proflaktik Ooferektomi Gerekli mi?

Ruşen Öztürk, Özlem Güner, Ümran Sevil
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmi̇r

Profilaktik bilateral salpingo-ooferektomi BRCA 1/2 mutasyonlu kadınlarda kanser riskinin azaltılması için birçok ülkede yaygın olarak uygulanmaktadır. Tümör supresör genler olan BRCA 1/2 gen mutasyon taşıyıcılarında, yaşam boyu, meme ve over kanseri yakalanma riski daha yüksektir. BRCA 1/2 gen mutasyonları ile meme ve over kanserleri arasındaki ilişkinin ortaya konması ile profilaktik bilateral salfingo-ooferektominin over kanserine olduğu kadar meme kanseri için de koruyucu etkisinin mevcut olduğu düşünülmektedir. Genetik mutasyon analiz testlerinin yapılabilirliğinin artması ile risk azaltıcı cerrahinin yararları ve etkileri konusunda birçok tartışma ortaya atılmıştır. Risk azaltıcı stratejinin seçiminde, en uygun yöntemin hangisi olduğuna dair net sınırlar olmadığı için, hasta ve sağlık personeli açısından tartışmalı bir konu olmaya devam etmektedir. Seçilecek risk azaltıcı cerrahinin kanser riskine, sürveyansına ve yaşam kalitesine olan etkileri anahtar kriterlerdir. Profilaktik bilateral salpingo-ooferektomi anlamlı olarak meme kanseri riskini yaklaşık %50 ve over kanseri riskini %80-95 azaltmakta olmasına karşın buna menopoz semptomları, yaşam kalitesinde bozulma ve hızlanmış kemik kaybı eşlik edebilmektedir. Bu nedenle, profilaktik bilateral salpingo-ooferektominin zamanlaması ve cerrahi girişim sonrası hormon replasman tedavisinin kullanılması ile ilgili kararlar dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bilgiler ışığında bu derleme, son zamanlarda sık başvuran bir yöntem olan, profilaktik bilateral salpingo-ooferektominin, düşük ve yüksek riskli over ve meme kanserli olgularda yapılmasının, yarar ve zararlarının tartışılması, hemşirelerin bu cerrahiye yönelik farkındalıklarının ve bilgi gereksinimlerinin karşılanması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: BRCA 1 Geni, BRCA 2 Geni, meme kanseri, over kanseri.


Ruşen Öztürk, Özlem Güner, Ümran Sevil. Is Prophylactic Oophorectomy Necessary to Reduce the Risk of Breast and Ovarian Cancer?. HEAD. 2016; 13(2): 88-94

Corresponding Author: Ruşen Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD