Are we Performing Defibrillation and Cardioversion Correctly? [HEAD]
HEAD. 2005; 2(1): 17-23

Are we Performing Defibrillation and Cardioversion Correctly?

Aysel Badır
Koç University Health High School, Istanbul

In today’s world, there are now automated, semi- automated and manually-controlled defibrillators available. Defibrillation is an internal or external procedure aimed to terminate ventricular fibrillation or pulseless ventricular tachycardia. The shorter the time lapse between the start of ventricular tachycardia or ventricular fibrillation and the application of defibrillation, the higher the success rate of the defibrillation.

Cardioversion can be performed as an emergency or as an elective procedure and is aimed to terminate supraventricular tachycardia, atrial fibrillation and ventricular tachycardia where a pulse is present.

The success of defibrillation may be affected by transthoraxic resistance and the position of the paddles in response to the direct current applied to the chest wall and the lung tissue during the myocardiac defibrillation or cardioversion. It may also be affected by the nature of the current.

Although biphasic defibrillators have advantages over monophasic defibrillators, information on the amount of current to be applied has not so far been included in clinical manuals. AHA reports that, according to present proven indicators, successful defibrillation can be achieved at low energy levels and less myocardiac damage occurs at these lower energy levels.

Keywords: Cardioversion, defibrillation, ventricular fibrillation, ventricular tachycardia, automated external defibrillator, monophasic/biphasic defibrillation


Defibrilasyon ve Kardiyoversiyonu Doğru Olarak Uyguluyor muyuz?

Aysel Badır
Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, İstanbul

Günümüzde, otomatik, yarı otomatik ve elle control edilen defibrilatörler vardır. Defibrilasyon, ventriküler fibrilasyon ve nabız alınamayan ventriküler taşikardiyi sonlandırmak amacı ile internal ve eksternal olarak yapılan bir girişimdir. Ventriküler taşikardi ve fibrilasyonun başlaması ile defibrilasyon uygulaması arasındaki sure ne kadar kısa ise defibrilasyonda başarı oranı ile o kadar yüksektir.

Kardiyoversiyon; supraventriküler taşikardi, atriyal fibrilasyon ve nabız alınabilen ventriküler taşikardiyi sonlandırmak için acil ya da planlı olarak uygulanabilir.

Defibrilasyonun başarısı; göğüs duvarı, akciğer dokuları ve miyokardın defibrilasyon ya da kardiyoversiyon sırasında verilen direct akıma karşı oluşturduğu transtorasik dirençten, kaşıkların pozisyonundan ve verilen akımın özelliğinden etkilenebilir.

Bifazik defibrilatörlerin monofazik defibrilatörlere gore üstünlükleri olmasına rağmen henüz verilecek akım doğru miktarı ile ilgili bilgi, klinik rehberlere geçmemiştir. Mevcut kanıtlara göre daha düşük enerji düzeyi; başarılı bir defibrilasyon sağlamakta ve tüm enerji düzeylerinde daha az miyokard hasarına yol açmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoversiyon, defibrilasyon, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi, otomatik eksternal defibrilatör, monofazik/bifazik defibrilasyon


Aysel Badır. Are we Performing Defibrillation and Cardioversion Correctly?. HEAD. 2005; 2(1): 17-23

Corresponding Author: Aysel Badır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD