Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale (BNPAS): Development, Validity, and Reliability [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 22-29

Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale (BNPAS): Development, Validity, and Reliability

Meral Demiralp1, Vesile Ünver1, Gülten Güvenç1, Güler Şengün1, Ayfer Üstünsöz1, Aygül Akyüz2, Nalan Akbayrak1, Sevgi Hatipoğlu1
1Gülhane Military Medical Academy, School Of Nursing, Etlik/ankara
2Koc University School Of Nursing, Istanbul

OBJECTIVE: This methodically study was carried out to develop and test the psychometric properties of Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale
METHODS: The sample comprised 202 nurses who graduated from a Bachelors Degree Program in Ankara. In order to determine nurses’ ideas and opinions about how knowledge and skills, which are thought during the bachelor programme, contribute professional competence and personal development, a focal group disscussion was held with 12 nurses. Scale statements that are formed as a result of qualitative interviews are presented as a draft to two different experts, the feedback statements given are gathered under the same title and by extracting similar statements, the final draft was reduced down to 40 items.
RESULTS: The Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale consists of four subscales as “Assessment of Professional Development and Competence", “Assessment of Teaching Process", "Assessment of Individual Development", and "Gaining universal, national and professional values". Cronbach’s alpha reliability coefficient for the Bachelor's Degree Nursing Program Assessment scale is 0.97 and four subscales ranged from 0.91 to 0.95. Test–retest reliability coefficient for the scale is 0.95 for the scale and ranged from 0.90 to 0.95 for the subscales.
CONCLUSION: Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale was a reliable scale for evaluation of the effectiveness of Bachelor's Degree Nursing Programs in Turkey.

Keywords: Program evaluation, Nursing, Bachelor's Degree Program


Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Ölçeği (HLPDÖ): Geliştirilmesi, Geçerliği, Güvenirliği

Meral Demiralp1, Vesile Ünver1, Gülten Güvenç1, Güler Şengün1, Ayfer Üstünsöz1, Aygül Akyüz2, Nalan Akbayrak1, Sevgi Hatipoğlu1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu, Etlik/ankara
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

AMAÇ: Bu metodolojik çalışma, Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEMLER: Çalışmanın örneklemini Ankara’da bir hemşirelik lisans programından mezun 202 hemşire oluşturmuştur. Lisans programının kazandırdığı bilgi ve becerilerin, mesleki yeterlilik ve bireysel gelişime yaptığı katkılarla ilgili hemşirelerin düşüncelerini ve görüşlerini belirlemek için 12 hemşire ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Niteliksel görüşmeler sonrası oluşturulan ölçek ifadeleri, taslak halinde iki ayrı uzmana sunulmuş, alınan geri bildirimlerle ilgili ifadeler aynı başlık altında toplanmış, benzer maddeler çıkarılarak ölçeğin son şekli 40 madde olarak belirlenmiştir.
BULGULAR: Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Ölçeği “Mesleki Gelişim ve Yeterliliği Değerlendirme”, “Öğretim Sürecini Değerlendirme”, “Bireysel Gelişimi Değerlendirme”, “Evrensel, Ulusal ve Mesleki Değerleri Kazandırma” olmak üzere toplam dört alt boyuttan oluşmuştur. Hemşirelikte Lisans Programını Değerlendirme Ölçeğinin iç tutarlılık Cronbach Alpha değeri 0.97, dört alt ölçeğin Cronbach Alpha değerleri 0.91 ile 0.95 arasındadır. Test- retest Cronbach Alpha değeri ölçeğin tamamı için 0.95 alt ölçekler için 0.90 ile 0.95 arasında arasındadır.
SONUÇ: HLPDÖ ülkemizde uygulanan hemşirelik lisans programlarının etkinliği değerlendirmede güvenilir bir ölçektir.

Anahtar Kelimeler: Program değerlendirme, Hemşirelik, Lisans programı


Meral Demiralp, Vesile Ünver, Gülten Güvenç, Güler Şengün, Ayfer Üstünsöz, Aygül Akyüz, Nalan Akbayrak, Sevgi Hatipoğlu. Bachelor's Degree Nursing Program Assessment Scale (BNPAS): Development, Validity, and Reliability. HEAD. 2014; 11(2): 22-29

Corresponding Author: Meral Demiralp, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD