Patients Using Complementary and Alternative Treatment for Breast Cancer: Systematic Review [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 6-14

Patients Using Complementary and Alternative Treatment for Breast Cancer: Systematic Review

Hatice Bebiş, Dercan Akpunar, Sabahat Coşkun, Serpil Özdemir
Gulhane Military Medical Academy Health Sciences Institution Department Of Public Health Nursing

OBJECTIVE: OBJECTIVE: Use of complementary and alternative treatment in breast cancer is shown very much (28% to 97%). The purpose of this review of the literature, patients who were diagnosed with breast cancer-related applications to determine the complementary and alternative treatment.

METHODS: METHODS: Literature 01/15 February 2013 between MED-LINE, Science Direct, and Web of Science for studies conducted between 2000 to 2013 search engines "complementary and alternative medicine, breast cancer" were screened with the words. As a result of the study reached 196 scans, according to the criteria examined 16 studies were included.
In these studies, the place of, the sample size, characteristics, method of operation, characteristics of users, the prevalence of complementary and alternative treatment, complementary and alternative treatment use, a source of information, thoughts, etc. are evaluated.
RESULTS: RESULTS: We have reached a total of 75.510 women diagnosed with breast cancer. Prevalence of complementary and alternative treatment use is ranged from %24 to %98. Participants, used at least acupuncture and meditation therapies, more vitamins / minerals as a method of complementary and alternative treatments.
CONCLUSION: CONCLUSION: Complementary and alternative treatment is widely used in patients with a diagnosis of breast cancer. But complementary and alternative treatment therapies may be effected positively of treatment, while others may show a negative effect. So this is very important to manage the medical treatment and care process more effectively.

Keywords: Complementary Medicine, Alternative Medicine, Nursing, Breast Cancer


Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı: Literatür Taraması

Hatice Bebiş, Dercan Akpunar, Sabahat Coşkun, Serpil Özdemir
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği B. D.

AMAÇ: AMAÇ: Meme kanserinde tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı çok fazla görülmektedir (%28 ile %97). Bu literatür taramasının amacı, meme kanseri tanısı almış hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi ile ilgili uygulamaların belirlenmesidir.
YÖNTEMLER: YÖNTEMLER: Literatür 01/15 Şubat 2013 tarihleri arasında MED-LİNE, SCİENCE DİRECT ve WEB of SCİENCE arama motorlarında 2000-2013 tarihleri arasında yapılan çalışmalar için “complementary and alternative medicine, breast cancer” kelimeleri kullanılarak taranmıştır, 196 çalışmaya ulaşılmış, kriterlere uygun 16 çalışma incelemeye dahil edilmiştir. Bu çalışmaların yılı, yapıldığı yer, örneklem sayısı, özellikleri, çalışma yöntemi, kullananların özellikleri, tamamlayıcı ve alternatif tedavi prevelansı, kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedavinin türü, hastaların bilgi kaynağı, etkinliği ile ilgili düşünceleri vs., değerlendirilmiştir.

BULGULAR: BULGULAR: Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, toplam 75.510 meme kanseri tanısı almış kadına ulaşılmıştır. Tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanma sıklığı %24-98 arasında olduğu bulunmuştur. Katılımcılar tarafından, tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi olarak en çok vitamin/mineral, en az akupunktur ve meditasyon terapileri kullanılmıştır.

SONUÇ: SONUÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tedavi; meme kanseri tanısı almış hastalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanan hastaların yan etkilere maruz kalabileceği ve tedavilerinin olumsuz etkilenebileceği değerlendirilmektedir. Sağlık çalışanlarının; hastaları tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanma yönünden değerlendirerek tedavi ve bakımlarını planlamaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı Tedavi, Alternatif Tedavi, Hemşirelik, Meme Kanseri


Hatice Bebiş, Dercan Akpunar, Sabahat Coşkun, Serpil Özdemir. Patients Using Complementary and Alternative Treatment for Breast Cancer: Systematic Review. HEAD. 2014; 11(2): 6-14

Corresponding Author: Dercan Akpunar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD