Effects of Nurses’ Intent to Leave their Jobs and Organizational Climate on Employment of Nurses [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 28-33

Effects of Nurses’ Intent to Leave their Jobs and Organizational Climate on Employment of Nurses

Ecem Yaprak1, Şeyda Seren2
1İzmir Atatürk Training and Research Hospital, 2nd Anesthesia Intensive Care Unit, Izmir
2Dokuz Eylul University School of Nursing, Department of Nursing Management, Izmir

Understanding nurses’ intentions for quitting their jobs is important
since it is the step preceding their decisions to quit their jobs and
has a negative impact on both nursing and patient outcomes when
it occurs. One of the most important causes of a decrease in the
number of nurses in Turkey and the world is nurses quitting their
jobs. Nurse managers should be able to describe the organizational
climate in their workplaces in order to understand the process
through which nurses decide to quit their jobs, to prevent it, and
to strengthen perceived positive attitudes towards the organizational
climate. Unhealthy working conditions which force nurses to leave
their jobs affect the employment of nurses. The aim of this article
is to attract the attention of hospital management and nurse managers
to this issue and to provide guidance in developing strategies for
improving nurse retention.

Keywords: Intent to leave, organizational climate; nurse employment.


Hemşirelerin İşten Ayrılma Niyetleri ve Örgüt İkliminin Hemşire İstihdamına Etkisi

Ecem Yaprak1, Şeyda Seren2
1İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir

İşten ayrılma niyeti, hem ayrılma kararının bir önceki aşaması olması
açısından, hem de davranışa dönüştüğü durumda hasta ve hemşire
çıktılarını olumsuz etkilemesi açısından önemli bir konudur. Dünyada
ve ülkemizde hemşire sayısındaki azalmanın en önemli nedenlerinden
birisi de işten ayrılmalardır. Yöneticilerin çalışanların gönüllü olarak
işten ayrılmalarına neden olan süreci anlaması ve çalışanları elde
tutabilmesi için kurumlarında hakim olan örgüt iklimi algısını
tanımlamaları ve bu algıyı olumlu yönde güçlendirmeleri gerekmektedir.
Hemşirelerin işten ayrılmalarında önemli rolü olan sağlıksız iş ortamları,
hemşire istihdamını etkileyen faktörler arasındadır. Bu makalenin
amacı; hastane yönetimi ve hemşire yöneticilerin bu konuya dikkatlerini
çekmek ve hemşireleri elde tutmaya yönelik gerekli stratejilerin
geliştirilmesine yol göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire istihdamı, işten ayrılma niyeti; örgüt iklimi.


Ecem Yaprak, Şeyda Seren. Effects of Nurses’ Intent to Leave their Jobs and Organizational Climate on Employment of Nurses. HEAD. 2010; 7(1): 28-33

Corresponding Author: Ecem Yaprak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD