I’m Older, I Have Pain ! [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 67-71 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.067  

I’m Older, I Have Pain !

Burcu Babadağ, Güler Balcı Alparslan
Eskisehir Osmangazi University, Faculty of Health Science, Nursing Department, Eskısehir, Turkey

The increasing elderly population brings with it a variety of health problems. With aging, the incidence of chronic disease has increased and pain becomes one of the most common health complaints. Pain expression is affected by many factors such as a patient’s age, gender, emotional condition, and pain experience. Among the factors that must be considered, age is especially important because the elderly often express differences between pain beliefs and coping strategies. When pain is seen as a natural process in aging, especially among the elderly, and this belief is confirmed by the health professional who work with them, the elderly can experience great difficulties in managing their pain. Therefore, nurses who are responsible for the patient’s primary care have important responsibilities related to older patients’ assessment of pain, pain treatment, and care. Moreover, the assessment and treatment of pain can be difficult due to cognitive and physiological changes in older people. For this reason, it is easier to use pain management guidelines and algorithms for elderly patients. The role of nurses in assessing pain in elderly patients, pain treatment and care, the algorithm used in the evaluation of elderly pain, observed changes and other key components are discussed in this article.

Keywords: Pain, coping with pain, nursing care; older


Yaşlandım, Ağrım Var!

Burcu Babadağ, Güler Balcı Alparslan
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Eskişehir

Yaşlı nüfusundaki artış çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Yaşlılıkla birlikte kronik hastalıkların görülme oranı yükselmekte ve ağrı sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olmaktadır. Ağrının kişi tarafından ifade edilişi; yaş, cinsiyet, duygusal durum, yaşanılan ağrı deneyimi gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörler arasında özellikle yaş etkeni dikkate alınmalıdır. Çünkü; yaşlılarda ağrı inançları ve ağrıyla başa çıkma stratejilerinde de farklılıklar görülebilmektedir. Özellikle yaşlılar arasında ağrının yaşlanmanın doğal bir süreci olarak görülme inancı, bu inancın yaşlılarla çalışan sağlık personeli tarafından da onaylanması, ağrının yönetiminde zorluklar yaşatabilmektedir. Ayrıca, yaşlı bireyde görülen bilişsel ve fizyolojik değişiklikler nedeniyle ağrının değerlendirilmesi ve ağrının tedavisi güçleşmektedir. Dolayısıyla, hastanın primer bakımından sorumlu olan hemşirelere yaşlı bireyin ağrısının değerlendirilmesinde, ağrı tedavisi ve bakımında önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sebeple; yaşlı bireyde ağrı yönetiminde rehberlerin ve algoritmaların kullanılması kolaylık sağlayacaktır. Bu makalede; yaşlı bireyin ağrı değerlendirilmesinde, ağrı tedavisi ve bakımında hemşirenin rolü, yaşlı bireyin ağrı değerlendirilmesinde kullanılan algoritma, gözlenen değişiklikler ve anahtar bileşenlere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ağrıyla baş etme, hemşirelik bakımı; yaşlı


Burcu Babadağ, Güler Balcı Alparslan. I’m Older, I Have Pain !. HEAD. 2016; 13(2): 67-71

Corresponding Author: Burcu Babadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD