Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 79-87 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.079  

Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries

Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş
Celal Bayar University, Department of Obstetric and Gynecology Nursing, Manisa, Turkey

A 2010 World Health Organization report stated that 69 countries had caesarean section (CS) rates above 15% whereas 54 showed rates below 10%, and 14 countries had rates between 10 and 15%. Vaginal birth after caesarean (VBAC) is an option to reduce the day to day increase in CS rates. Countries approach VBAC in a variety of ways. In this review, the VBAC guidelines (nine guidelines) improved by some countries in line with evidence-based practice are studied. Common recommendations in the review of these guidelines stated that women should be offered information and counseling about the risks and benefits of VBAC. For a woman who had previously had a CS and has planned a vaginal birth, the probability of having uterine rupture or other complications must be considered and health care providers and equipment providing emergency care are recommended to be ready. It is stated that a woman’s previous vaginal birth is the strongest determinant in increasing the success of VBAC. In this review, the benefits and risks of VBAC, implementation criteria, factors affecting success, monitoring, recording, results towards planning, and informing are discussed in line with the examined guidelines.

Keywords: Parturition, guideline; cesarean section; vaginal birth after cesarean


Bazı Ülkelerin Rehberlerine Göre Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum

Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş
Celal Bayar Üniversitesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Manisa

Dünya Sağlık Örgütü 2010 raporunda 54 ülkenin sezaryen (CS) oranı %10’un altında olmasına rağmen, 69 ülkede CS oranı %15’in üzerinde, 14 ülkede ise %10-15 arasında olduğu belirtilmiştir. Sezaryen sonrası vajinal doğum (SSVD) her geçen gün artan CS oranını azaltmada bir seçenektir. Ülkelerin SSVD’a yaklaşımları birbirinden farklıdır. Bu makalede bazı ülkelerin dernekleri tarafından kanıta dayalı uygulamalar doğrultusunda geliştirilen SSVD rehberleri (dokuz rehber) incelenmiştir. İncelenen rehberlerde ortak olan öneriler; SSVD ve isteğe bağlı CS riskleri ve yararları hakkında kadına bilgi ve danışmanlık sunulması gerektiği belirtilmektedir. Kadınlara SSVD planlandığında, uterin rüptür ya da diğer komplikasyonlara karşı acil bakımı sağlayacak sağlık çalışanlarının ve ekipmanların hazır bulunması önerilmektedir. Kadının önceden vajinal doğum yapmış olması SSVD başarısını artırmada en güçlü belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Bu makalede, SSVD’nin yararları ve riskleri, SSVD uygulama kriterleri, başarısını etkileyen faktörler, izlem, kayıt, planlama ve bilgilendirmeye yönelik sonuçlar, incelenen rehberler doğrultusunda alt başlıklara ayrılarak verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Normal doğum, rehber; sezaryen; sezaryen sonrası vajinal doğum


Emre Yanıkkerem, Aslı Karakuş. Vaginal Birth After Caesarean: Guidelines According to Some Countries. HEAD. 2016; 13(2): 79-87

Corresponding Author: Aslı Karakuş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD