Wound Dressing Choises [HEAD]
HEAD. 2007; 4(1): 6-9

Wound Dressing Choises

Ayla Gürsoy
School Of Health Trabzon, Trabzon, Turkey

Wound care is one of the important responsibilty of nursing. The
variety of wound care products increased with understanding of
importance of moisture in terms of wound healing, scientific data and
technological development about wound healing. Nurse must take
into consideration related with; patient wound type, wound
characteristics, healing stage of wound and needs of wound related to
healing stage while choose a wound dressing for patient. In this rewiev
the topic is about the principle of wound dessing choosing, the most
common wound dressing type and their specialities.

Keywords: Wound care, wound dressing; nursing.


Yara Örtüsü Seçimi

Ayla Gürsoy
Trabzon Sağlık Yüksek Okulu, Trabzon

Yara bakımı hemşireliğin önemli sorumluluk alanlarından biridir.
Yaranın nemli tutulmasının yara iyileşmesindeki öneminin anlaşılması,
yara iyileşmesi konusunda artan bilimsel veriler ve gelişen teknoloji
yara bakım malzemelerinin çeşitliliğini artırmıştır. Yara örtüsü seçiminde
hemşire, hastanın yarasının türünü, özelliklerini, iyileşmenin hangi
aşamasında olduğunu ve bu aşamada neye gereksinimi olduğunu göz
önünde bulundurmalıdır. Bu yazıda, yara örtüsü seçiminde dikkate
alınması gereken ilkeler ve en yaygın kullanılan yara örtülerinin
özellikleri ele alındı.

Anahtar Kelimeler: Yara bakımı, yara örtüsü; hemşire.


Ayla Gürsoy. Wound Dressing Choises. HEAD. 2007; 4(1): 6-9

Corresponding Author: Ayla Gürsoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD