Turkish Nursing in the Context of Glbalization [HEAD]
HEAD. 2005; 2(1): 2-4

Turkish Nursing in the Context of Glbalization

Elizabeth A. Herdman
School of Nursing At Koç University, Istanbul

Nursing operates within the context of globalization which is defined by the transfer of economic, social, political and cultural value across borders. Migration and international recruitment is a prominent feature of nursing over the last decade. The impact of out-migration of nurses on some developing countries is severe. The aim of this article is to review the effects of globalization on health policies, nursing education, migration of health workers and health care.

Keywords: Nursing, globalization, Turkey


Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Hemşirelik

Elizabeth A. Herdman
Koç Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, İstanbul

Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel değerlerin sınırlar ötesine taşması olarak tanımlanan küreselleşme, hemşireliği de etkilemektedir. Son on yıl içinde göç ve uluslararası istihdam hemşireliğin belirgin bir niteliği haline gelmiştir. Hemşirelik işgcünün dış göçü bazı gelişmekte olan ülkelere çok ciddi bir darbe vurmaktadır. Bu makalede, küreselleşmenin sağlık politikaları, hemşirelik eğitimi, sağlık insangücünün göçü ve sağlık bakımına etkileri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, küreselleşme, Türkiye


Elizabeth A. Herdman. Turkish Nursing in the Context of Glbalization. HEAD. 2005; 2(1): 2-4

Corresponding Author: Elizabeth A. Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD