Nurse Education for the 21st Century [HEAD]
HEAD. 2011; 8(2): 3-6

Nurse Education for the 21st Century

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

Nurse educators face a rapidly changing health care landscape. They
must deal with changing student and patient demographics, a
proliferation of technology, and the globalization of health care. There
have been calls for changes to health professional education for decades
because it will be the practitioners of the future who can most effectively
change how care is delivered. Modern health care demands continuous
system improvement to meet the needs for safety, effectiveness, patientcenteredness,
efficiency, and equity. Health professional education
must produce graduates proficient in core competencies but must also
focus on ethical standards, cultural competence, prevention and
primary care.

Keywords: Nursing, nursing education; nurse education.


21. Yüzyılda Hemşirelik Eğitimi

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Hemşire eğitimciler hızla değişen bir sağlık ortamıyla karşı karşıyadır.
Değişen öğrenci ve hasta yapısı, teknolojideki ilerlemeler ve sağlık
hizmetlerinin küreselleşmesiyle uğraşmak durumundadırlar. Yıllardır
sağlık meslek eğitiminde değişiklikler yapılmasının gerekliliği
vurgulanmaktadır; çünkü hizmetin sunumunu en etkili şekilde
değiştirecek olan kişiler geleceğin uygulayıcıları olacaktır. Çağdaş
sağlık hizmetleri güvenlik, etkililik, hasta odaklılık, verimlilik ve
eşitlik ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli sistem iyileştirmesini
gerektirmektedir. Sağlık meslek eğitimi; temel yeterliliklere sahip
ama aynı zamanda etik standartlara, kültürel yetkinliğe, koruyucu
ve temel sağlık hizmetlerine odaklanan mezunlar yetiştirmek
zorundadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi; hemşire eğitimi.


Elizabeth Anne Herdman. Nurse Education for the 21st Century. HEAD. 2011; 8(2): 3-6

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD