A Safe Approach to Pain at Childbirth: Hypnobirthing [HEAD]
HEAD. 2011; 8(2): 7-10

A Safe Approach to Pain at Childbirth: Hypnobirthing

Gözde Gökçe İsbir1, Hülya Okumuş2
1Female Zübeyde Nigde University School of Health, Department of Obstetrics / Nigde
2Faculty of Dokuz Eylul University School of Nursing, Department of Obstetric and Gynecology Nursing, Izmir

Pregnant women often focus on the moment of childbirth after they
learn they are pregnant. Many women have fear of childbirth pain and
worry about the health of themselves and their babies. Fear is an
unwanted emotion and leads to negativity during childbirth. The
HypnoBirthing method decreases fear and pain, and leads to a
comfortable and natural childbirth. HypnoBirthing is a safe method
that is non-invasive and can be taught by a midwife/nurse easily in a
childbirth class or delivery room. By the more widespread use of this
method, women will be more satisfied and thus, the number of women
who choose natural births over Cesarean sections could gradually
increase. This article includes the description of HypnoBirthing, the
philosophy of HypnoBirthing and how it is applied.

Keywords: Pain, birth; nursing; HypnoBirthing.


Doğum Ağrısı İle Baş Etmede Güvenli Yaklaşım: Hipnozla Doğum

Gözde Gökçe İsbir1, Hülya Okumuş2
1Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü / Niğde
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Kadınlar gebe kaldıktan sonra doğum anına odaklanır. Birçok kadın
doğumda ağrıyı deneyimlemekten ya da hem kendisinin hem de bebeğinin
sağlığının olumsuz etkileneceğinden korkar. Korku ise süreci olumsuz
etkilemesi nedeniyle doğumda istenilmeyen bir duygudur. Doğum
korkusu olan kadınların hipnozla doğum (HypnoBirthing) yöntemi ile
korkularından uzaklaştırılarak ağrısız, konforlu ve doğal bir doğum
yapmaları sağlanır. Hipnozla doğum yöntemi invazif olmayan,
öğrenildiğinde ebe/hemşireler tarafından gebe sınıflarında ve doğum
salonlarında kolaylıkla uygulanabilen güvenli bir yöntemdir. Hipnozla
doğum yönteminin kullanımının yaygınlaşması ile kadınlar
doğumlarından doyum alabilecekler ve bu sayede sezaryen yerine doğal
doğumu tercih eden kadın sayısı giderek artabilecektir. Bu makalede
doğumda hipnoz kullanımı, felsefesi ve uygulanışına değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, doğum; hemşirelik; hipnozla doğum.


Gözde Gökçe İsbir, Hülya Okumuş. A Safe Approach to Pain at Childbirth: Hypnobirthing. HEAD. 2011; 8(2): 7-10

Corresponding Author: Gözde Gökçe İsbir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD