Professional Image and Nursing Dimension Reflected to Out of Professional Identity [HEAD]
HEAD. 2011; 8(2): 28-37

Professional Image and Nursing Dimension Reflected to Out of Professional Identity

Selma Sabancıoğulları1, Selma Doğan2
1Cumhuriyet University, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Department of Mental Health Nursing, Sivas
2Maltepe University School of Nursing, Department of Mental Health Nursing, Istanbul, Turkey

The image of nursing has always been a long-standing topic of discussion
having many suggestions for solutions. Nurses and the public have views
on a number of long-held stereotypes of nurses and the nursing profession
which continue today. As a result of these stereotypes, not only members
of the profession but also the profession itself is negatively affected on
many levels.
The aim of this research is to gain an opinion on the factors affecting
nursing image, and how to improve the image of the profession and the
image of nurses themselves.

Keywords: Nurse image, image of nursing profession; professional image.


Profesyonel Kimliğin Dışa Yansıyan Boyutu: Profesyonel İmaj ve Hemşirelik

Selma Sabancıoğulları1, Selma Doğan2
1Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas
2Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Hemşirelik imajı uzun tarihsel süreç içerisinde her zaman tartışılan
ve çözüm önerileri getirilen bir konu olmuştur. Buna rağmen hemşireler
ve toplum, hemşirelik mesleği ve hemşire imajı ile ilgili bugün de
devam eden bir takım kalıplaşmış görüşlere sahiptir. Toplumda ve
hemşirelerin kendilerinde var olan bu kalıplaşmış görüşler, mesleği
ve meslek üyelerini birçok açıdan olumsuz etkilemektedir. Bu makalede
hemşirelik mesleğinin imajı, imajı etkileyen faktörler ve hemşirelerin
kendilerinin ve mesleğin imajını değiştirmede neler yapabileceklerine
ilişkin bir görüş kazandırılmak hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire imajı, hemşirelik mesleğinin imajı; profesyonel imaj.


Selma Sabancıoğulları, Selma Doğan. Professional Image and Nursing Dimension Reflected to Out of Professional Identity. HEAD. 2011; 8(2): 28-37

Corresponding Author: Selma Sabancıoğulları, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD