Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model [HEAD]
HEAD. 2013; 10(1): 30-37

Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model

Çağrı Çövener1, Ayşe Ferda Ocakçı2
1Marmara University, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Nursing Department of Pediatrics, Haydarpasa, Uskudar, Istanbul
2Koç University School of Nursing, Nisantasi, Istanbul

An increase in the incidence of Type 1 diabetes in the world and
a decrease in the age of onset does not mean a lower quality of life
for diabetic adolescents and children when well-managed. Nurses
providing diabetes education have important responsibilities in
realizing this. Although there are education programs in diabetes
centers by specialist nurses in Turkey, no standardized education has
been established.
The quality of nursing care increases by providing solutionfocused
approaches when theories and models are implemented to
systematize nursing practices and give direction to nursing research.
Standardizing education in nursing care improves the quality of care
and professionalism. In this article, an example is given in order to
illustrate the diabetes education standards for adolescents/children
with Type 1 diabetes by using Type 1 Diabetes Management Model
based on the Health Promotion Model and Mastery Learning Theory.
It is believed that this example may be adapted for the management of
different chronic diseases.

Keywords: Child/adolescent, diabetes mellitus; patient education; nursing; theory; model.


Tip 1 Diyabet Yönetimi: Bir Hemsirelik Modeli Örnegi

Çağrı Çövener1, Ayşe Ferda Ocakçı2
1Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Haydarpaşa, Üsküdar, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Yükseokulu, Nişantaşı, İstanbul

Dünyada sıklıgı artan ve görülme yası gittikçe azalan Tip 1 diyabet, iyi
yönetildiginde çocuk ve ergenlerin kaliteli bir yasam sürdürmelerine
engel olusturmamaktadır. Bunun gerçeklesmesinde diyabet egitimini
saglayan hemsirelere büyük sorumluluklar düsmektedir. Ülkemizde
diyabet egitim hemsireleri tarafından diyabet merkezlerinde egitimler
verilmesine karsın bu egitimlerin verilis biçimleri bir standarda oturtulmamıstır.
Hemsirelik uygulamalarının sistematize edilmesinde ve hemsirelik
arastırmalarına yön vermede kullanılan kuram ve modeller, bakıma
yansıtıldıgında çözüm getirici yaklasım saglayarak hemsirelik bakımının
kalitesini artırırlar. Hemsirelik bakımında verilen egitimlerin standartlastırılması
bakımın kalitesini ve profesyonelligi artırır. Bu makalede,
Saglıgı Gelistirme Modeli ile Tam Ögrenme Kuramı kullanılarak
Tip 1 diyabetli çocuk/ergenler için diyabet egitiminin standartlastırılmasına
yönelik bir örnek verilmistir. Bu örnegin farklı kronik hastalıkların
yönetimine de uyarlanabilir nitelikte oldugu düsünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk/ergen, diabetes mellitus; hasta egitimi; hemsirelik; kuram; model.


Çağrı Çövener, Ayşe Ferda Ocakçı. Type 1 Diabetes Management: Example of a Nursing Model. HEAD. 2013; 10(1): 30-37

Corresponding Author: Çağrı Çövener, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD