Concept Analysis: The Stages of Change Regardıng Exercise Habits [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 117-122 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.117  

Concept Analysis: The Stages of Change Regardıng Exercise Habits

Yasemin Gümüş Şekerci
Mustafa Kemal University Hatay School Of Health,public Health Nursing Department, Hatay

Aim: The purpose of this study is to explain the concept of stages of change regarding exercise behavior as put forward by Walker and Avant.
Methods: The concept analysis of Walker and Avant was used in this study to explain the concept of stage of change regarding exercise behavior. A literature review was conducted using the following databases: Web of Science, Science Direct, PubMed, EBSCOhost, Ovid, ProQuest, Google Scholar, Academic Google and Ulakbim. The terms “stages of change” was scanned on the concept by the use of such phrases as “start to exercise”,”exercise and stage of change”, “exercise and concept analysis”, “stage of change and concept analysis”, “nursing and concept analysis”. Twenty one articles, one guidebook and four books were analyzed in study.
Results: With this concept analysis, the definition of the concept of stage of change related to exercise habits was examined, it was determined that process of change, self efficacy and decision balance are the related concepts to stage of change. The attributes of the concept such as denial, resistance to behavior change, instability, research, setting new boundaries assimilation of behavior change, dedication to behavioral change were constituted. Model and borderline cases were presented. Nursing practices were announced.
Conclusion: It was determined that while all of the properties of stage of change regarding exercise behavior are related to a person’s education. In this direction, the nurse must determine the state of being ready for transition to the person's exercise starting behavior and support progress in the stages of change.

Keywords: Concept analysis, stages of change, exercise.


Egzersiz Alışkanlığına İlişkin Değişim Aşamaları Kavram Analizi

Yasemin Gümüş Şekerci
Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Sağlık Yüksekokulu, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Hatay

Amaç: Bu çalışmanın amacı egzersiz davranışına ilişkin değişim aşamaları kavramını Walker ve Avant’ın kavram analizi ile açıklamaktır.
Yöntem: Çalışmada değişim aşamaları kavramını açıklamak için Walker ve Avant’ın sekiz basamaklı kavram analizi yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması Web of Science, Science Direct, PubMed, EBSCOhost, Ovid, ProQuest, Google Scholar, Akademik Google ve Ulakbim veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. “Egzersize başlama”, “egzersiz ve değişim aşamaları”, “egzersiz ve kavram analizi”, değişim aşamaları ve kavram analizi”, “hemşirelik ve kavram analizi” anahtar sözcükleri kullanılarak ulaşılan 21 makale, 1 rehber kitapçık ve 4 kitap incelenmiştir.
Bulgular: Bu kavram analizi ile egzersiz alışkanlığına ilişkin değişim aşamaları kavramının tanımı incelenmiş, kavramın değişim süreçleri, öz-etkililik ve karar dengesi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. İnkâr, davranış değişimine direnç, kararsızlık, araştırma ve yeni sınırları belirleme, davranış değişimini özümseme, davranış değişimine adanma kavramın tanımlayıcı özelliklerini oluşturmuştur. Kavramın özellikleri dikkate alınarak model vaka ve sınırda vaka tartışılmış, hemşirelik uygulamaları açıklanmıştır.
Sonuç: Egzersiz alışkanlığına ilişkin değişim aşamaları kavramının tüm özelliklerinin bireyin alacağı eğitimle geliştirilebileceği belirlenmiştir. Bu doğrultuda hemşire bireyin egzersize başlama davranışına geçişte hazır olma durumunu belirlemeli ve değişim aşamalarında ilerlemeyi desteklemelidir.

Anahtar Kelimeler: Kavram analizi, değişim aşamaları, egzersiz.


Yasemin Gümüş Şekerci. Concept Analysis: The Stages of Change Regardıng Exercise Habits. HEAD. 2018; 15(2): 117-122

Corresponding Author: Yasemin Gümüş Şekerci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD