Children with Acute Diarrhea and Nursing Care [HEAD]
HEAD. 2008; 5(2): 9-16

Children with Acute Diarrhea and Nursing Care

Suzan Yıldız, Serap Balcı
Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing and Nursing Department of Child Health, Istanbul, Turkey

Acute diarrhea is a disease which is seen between 0-5 years children
and is one of the causes of death among children especially the first
2 years. It is reported that each year about 4-5 million children die
from diarrhea especially in developing countries. Also each episode
of diarrhea results in growth failure and weight lost. Nurses have
important responsibilities in protecting children from diarrhea, following
treated children and educating community about diarrhea.

Keywords: Care, nutrition; children; diarrhea; prevention.


Çocuklarda Akut İshal ve Hemşirelik Bakımı

Suzan Yıldız, Serap Balcı
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Akut ishal, en sık 0-5 yaş arası çocuklarda görülen ve özellikle ilk iki
yaştaki ölüm nedenleri arasında yer alan bir hastalıktır. Çoğunlukla
gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere her yıl ishalden yaklaşık 4-5
milyon çocuğun hayatını kaybettiği belirtilmektedir. Ayrıca, her ishal
atağı büyüme geriliğine ve kilo kaybına yol açmaktadır. Çocukların
ishalden korunmasında, hastalanan çocukların izlenmesinde ve
toplumun bu konuda eğitilmesinde hemşirelere çok önemli
sorumluluklar düşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bakım, beslenme; çocuklar; ishal; korunma.


Suzan Yıldız, Serap Balcı. Children with Acute Diarrhea and Nursing Care. HEAD. 2008; 5(2): 9-16

Corresponding Author: Suzan Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD