Effects of Intrapartum Oxytocin Induction on the Labor Pain and Fear of Labor [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 94-98 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.094  

Effects of Intrapartum Oxytocin Induction on the Labor Pain and Fear of Labor

Gözde Gökçe İsbir1, Betül Topcu2
1Mersin University, İçel School of Health, Midwifery Department, Mersin, Turkey
2Akıncılar Integrated Country Goverment Hospital, Sivas, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the effect of intrapartum oxytocin induction on the labor pain and fear of labor.
METHODS: This study has a descriptive design and was performed in the maternity ward of a government hospital in Turkey. The sampling of the study included 52 pregnant women who recieved oxytocin induction (oxytocin group) and 55 pregnant women that did not receive oxytocin (not oxytocin group) according to inclusion criteria of the study. Visual analogue scales were used to determine pain severity and contraction frequency, and the Wijma Delivery Expectancy/Experience Questionnaire B version was used to determine fear of labor.
RESULTS: The women in the oxytocin group had a significantly longer duration of labor, a higher pain severity score, a greater contraction frequency and a high levels of fear of labor in the postpartum period than those in the not oxytocin group (p <.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of this study demonstrated that oxytocin, which is used to induce or accelerate labor, caused an increase in fear of labor and more frequent and more severe labor pain. The management of the pain and fear associated with oxytocin induction in labor may have a positive effect on labor outcomes.

Keywords: fear, labor, oxytocin, pain, hemşire


İntrapartum Oksitosin İndüksiyonunun Doğum Ağrısı ve Doğum Korkusu Üzerine Etkileri

Gözde Gökçe İsbir1, Betül Topcu2
1Mersin Üniversitesi, İçel Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü, Mersin, Türkiye
2Akıncılar Entegre İlçe Devlet Hastanesi, Sivas, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma intrapartum oksitosin indüksiyonunun doğum ağrısı ve doğum korkusu üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı bir araştırma olup, Türkiye’deki bir devlet hastanesinin postpartum bakım servisinde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi kriterlere uyan, oksitosin indüksiyonu uygulanan 52 kadın ile oksitosin indüksiyonu uygulanmayan 55 kadından oluşturmaktadır. Ağrı şiddeti ve kontraksiyon sıklığı belirlemek için görsel analog skala, doğum sonrası dönemde doğum korkusunu belirlemek için Wijma Doğum Beklentisi/Deneyimi Ölçeği B versiyonu kullanılmıştır.
BULGULAR: Oksitosin grubundaki kadınların, kontrol grubuna göre doğum sürelerinin daha fazla olduğu ve doğumdaki ağrı yoğunluğu skoru, kontraksiyon sıklığı skoru ve doğum korkusunun daha yüksek olduğu belirlendi (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmanın sonuçları, doğumu başlatmak ya da hızlandırmak amacıyla kullanılan oksitosin indüksiyonunun doğum korkusunu arttırdığını, doğum ağrısının daha sık ve fazla algılanmasına sebep olduğunu göstermektedir. Doğumda oksitosin indüksiyonuna bağlı gelişen ağrı ve korkunun uygun yönetimi doğum sonuçlarını olumlu etkileyebilir.

Anahtar Kelimeler: Korku, doğum, oksitosin, ağrı, hemşire


Gözde Gökçe İsbir, Betül Topcu. Effects of Intrapartum Oxytocin Induction on the Labor Pain and Fear of Labor. HEAD. 2018; 15(2): 94-98

Corresponding Author: Gözde Gökçe İsbir, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD