Cerebral Vasospasm after Subarachnoid Hemorrhage [HEAD]
HEAD. 2006; 3(1): 6-11

Cerebral Vasospasm after Subarachnoid Hemorrhage

Sevim Çelik
Zonguldak Karaelmas University School Of Health, Zonguldak

Cerebral vasospasm is occurs as a consequences narrowing of cerebral blood vessels after subarachnoid hemorrhage. Cerebral vasospasm can be lead to cerabral ischemia and mortality if it is not good treated. The exact etiology of cerebral vasospasm is unknown. CT, angiography, magnetic resonance, angiography, scales, transcranial doppler are used to diagnosis cerebral vasospasm. Purpose of treatment is reduced negative effects of vasospasm on the patients and is reduced or eliminated neurological deficit. Clinically, triple-H therapy, Calcium channel blockers, angioplasty, recombinant tissue plasminogen activator, magnesium sulphate, hypothermia are used to treatment of vasospasm. Neuroscience intensive care nurses play an important role in the detection of vasospasm and prevention of permanent deficits following subarachnoid hemorrhage. Nursing care for patients at risk developing cerebral vasospasm is begun to identify with frequent neurological assessment. Early identification is important to prevent or minimize of neurological deficits and systemic complications.

Keywords: Cerebral vasospasm, treatment; diagnosis; nursing care.


Subaraknoid Kanama Sonrası Serebral Vazopazm

Sevim Çelik
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu, Zonguldak

Serebral vazospazm subaraknoid kanama sonrası serebral kan damarlarında daralma sonucu ortaya çıkmaktadır. Yetersiz tedavi edildiğinde serebral iskemi ve ölüme yol açabilmektedir. Etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, magnetik rezonans görüntüleme, skorlama skalaları ve transkraniyal Doppler serebral vazospazmın tanılanmasında kullanılmaktadır. Tedavide amaç, vazospazmın hasta üzerindeki olumsuz etkilerini ve nörolojik hasarı azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır. Klinik alanda, vazospazmın tedavisi için 3-H tedavisi, kalsiyum kanal blokerleri, anjiyoplasti, rekombinant doku plasminojen aktivatörü, magnezyum sülfat, hipotermi kullanılmaktadır. Nöroşirürji yoğun bakım hemşireleri vazospazmın saptanmasında ve subaraknoid kanamayı takiben yetersizliğin önlenmesinde önemli rol oynar. Serebral vazospazm gelişme riski olan hastalarda hemşirelik bakımı sık nörolojik tanılama ile başlar. Erken tanılama kalıcı nörolojik yetersizliklerin, sistemik komplikasyonların azaltılması veya önlenmesinde önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Serebral vazospazm, tedavi; tanı; hemşirelik bakımı


Sevim Çelik. Cerebral Vasospasm after Subarachnoid Hemorrhage. HEAD. 2006; 3(1): 6-11

Corresponding Author: Sevim Çelik, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD