Iranian Nurses’ Knowledge of Pain Management in Elderly Patients [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 25-29

Iranian Nurses’ Knowledge of Pain Management in Elderly Patients

Hossein Rafiei1, Mohammad Esmaeli Abdar2, Hedayatollah Lalegani4, Mohammad Hashem Reisi3, Masoud Amiri5, Mohammad Rahimi Madiseh6, Ali Hassanpoor Dehkordi7, Ali Akbari7
1Department Of Intensive and Critical Care Nursing, School Of Nursing And Midwifery, Shahrekord University Of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
2Department Of Medical- Surgical Nursing, School Of Nursing And Midwifery, Kerman University Of Medical Sciences, Kerman, Iran.
3Department Of Medical- Surgical Nursing, School Of Nursing And Midwifery, Shahrekord University Of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
4Hajar Hospital, Emergency Department, Shahrekord University Of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
5Social Health Determinants Research Center, Shahrekord University Of Medical Sciences, Shahrekord, Iran.
6Medical Plants Research Center, Shahrekord University Of Medical Sciences, Shahrekord, Iran
7Emergency Department, Ali Ebn Abitaleb Hospital, Rafsanjan University Of Medical Sciences, Rafsanjan, Iran.

OBJECTIVE: Pain is the most common reason for seeking health care that often not received enough attention in older patients. The purpose of this study is to examine Iranian registered nurses knowledge about pain management among older patients.
METHODS: In a cross-sectional study with use of Pain in the Elderly Questionnaire (PEQ), knowledge of Iranian qualified registered nurses was examined about pain management among older patients.
RESULTS: Of 518 nurses participated in this study, 83.8% (n= 434) was women and 16.2% (n= 84) was men. The mean correct score for the 14 items was 46.4% (range= 7.1% to 85.7). No relationship was found between levels of knowledge with nurse’s years of experiences and nurses sex (P>0.05).
CONCLUSION: Registered nurses were not sufficiently knowledgeable about pain management in older patients. Training well-educated personnel in older care should be considered by nursing educational systems.

Keywords: Nurses, knowledge, pain management, older patient, cross sectional


İranlı Hemşirelerin Yaşlı Hastaların Ağrısını Değerlendirme Bilgisi

Hossein Rafiei1, Mohammad Esmaeli Abdar2, Hedayatollah Lalegani4, Mohammad Hashem Reisi3, Masoud Amiri5, Mohammad Rahimi Madiseh6, Ali Hassanpoor Dehkordi7, Ali Akbari7
1-
2-1
3-2
4-3
5-4
6-5
76-

AMAÇ: Ağrı genellikle yaşlı hastalarda yeterli önem verilmediğini sağlık bakım arayan için en sık nedenidir. Bu çalışmanın amacı, yaşlı hastalarda ağrı yönetimi konusunda İran kayıtlı hemşire bilgi incelemektir.
YÖNTEMLER: Yaşlı Anketi (PEQ) ağrı kullanımı ile kesitsel bir çalışmada, İran nitelikli kayıtlı hemşire bilgisi yaşlı hastalarda ağrı yönetimi konusunda incelenmiştir.
BULGULAR: 518 hemşire, bu çalışmaya katılan 83.8% (n = 434) kadın ve% 16.2 (n = 84) erkek idi.14 ürün için ortalama skor (85.7 için =% 7.1 aralığında)% 46.4 idi. Hiçbir ilişki deneyimleri ve hemşirelerin seks (p> 0.05) bir hemşirenin yıllık bilgi düzeyleri arasında bulunmuştur.
SONUÇ: Kayıtlı hemşire yaşlı hastalarda ağrı yönetimi konusunda yeterince bilgi sahibi değildi. Yaşlı bakım eğitimi iyi eğitimli personel eğitim sistemleri hemşirelik tarafından dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşireler, bilgi, ağrı yönetimi, yaşlı hasta.


Hossein Rafiei, Mohammad Esmaeli Abdar, Hedayatollah Lalegani, Mohammad Hashem Reisi, Masoud Amiri, Mohammad Rahimi Madiseh, Ali Hassanpoor Dehkordi, Ali Akbari. Iranian Nurses’ Knowledge of Pain Management in Elderly Patients. HEAD. 2014; 11(1): 25-29

Corresponding Author: Hossein Rafiei, Iran


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD