Emotionals Problems of Parents in the Postpartum Period and Nursing Care [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 54-60

Emotionals Problems of Parents in the Postpartum Period and Nursing Care

Duygu Güleç, Oya Kavlak, Ümran Sevil
Ege University School Of Nursing, Women Health And Diseases Nursing Department,ızmir

The birth is a social / cultural phenomenon as well as biological phenomenon. The postpartum period is defined as a period of developmental crisis for parents. They give baby care, communicate with baby, learn new roles, develop sensibility of the family, require to deal with problems related to the baby, live physical, social and emotional changes in family. In this period parents live important emotional problems such as depression, stress and anxiety. This problems can effect mother-baby interaction, child development and marriage relation. Perceived social support from partner, family, friends and health professionals is very important to reduce emotional problems in postpartum period. Nurses play an important role about families pass on healthy in this period. In this context, the purpose of this article is estimate the parents’ emotional problems which lived in postpartum period.

Keywords: Postpartum, emotional problems, parent, nursing care


Ebeveynlerin Doğum Sonu Yaşadıkları Duygusal Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı

Duygu Güleç, Oya Kavlak, Ümran Sevil
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı,i̇zmir

Doğum biyolojik bir olgu olduğu kadar sosyal/kültürel bir olgudur. Doğum sonu dönem ise ebeveynlerin bebek bakımı vermesi, bebekle iletişim kurması, yeni rolleri öğrenmesi ve bebekle ilgili problemlerle baş etmesini gerektiren, ailede fiziksel, sosyal ve duygusal değişimlerin meydana geldiği gelişimsel bir kriz dönemi olabilmektedir. Bu dönemde ebeveynler depresyon, anksiyete, stres gibi önemli duygusal sorunlar yaşamakta ve bu sorunlar anne bebek etkileşimini, çocuk gelişimini ve evlilik ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Doğum sonrası yaşanan duygusal sorunların azaltılmasında eş, aile, arkadaşlar ve sağlık profesyonellerinden algılanan yeterli sosyal destek büyük önem taşımaktadır. Hemşireler doğum sonu dönemde ailelerin bu dönemi sağlıklı geçirmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda bu derlemenin amacı anne ve babaların doğum sonu ebeveynliğe geçiş döneminde yaşadıkları sorunları ve hemşirelik bakımının önemini açıklamaktır.

Anahtar Kelimeler: Doğum sonu, duygusal sorunlar, ebeveyn, hemşirelik bakımı


Duygu Güleç, Oya Kavlak, Ümran Sevil. Emotionals Problems of Parents in the Postpartum Period and Nursing Care. HEAD. 2014; 11(1): 54-60

Corresponding Author: Duygu Güleç, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD