Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 139-145 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.139  

Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students

Nuray Şahin Orak1, Ayşegül Oksay Şahin2, Bilgi Gülseven Karabacak1, Derya Emre Yavuz1, Gülten Karahan Okuroğlu1, Şule Ecevit Alpar1
1Marmara University Faculty of Health Science, Nursing Department, Fundamentals of Nursing, Istanbul, Turkey
2Karabük University, Scholl of Health, Nursing Department, Fundamentals of Nursing, Karabuk, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to examine the development of parenteral drug preparation skills of first-year nursing students.
METHODS: This study was carried out retrospectively and comparative. The sample comprised all the clinical exam papers of two hundred nursing students attending nursing fundamentals course in the nursing department of health sciences faculty of a state university in 2010-2012. Data were collected through two clinical practice exam papers applied with 10 days intervals during clinical practice via the check form developed by the researchers. In the analysis of data frequency, percentage and chi-square test were used.
RESULTS: Students were identified as 78.5% (n=157) female and 21.5% (n=43) male. It was determined after comparing the two clinical practice exam papers that there were no significant differences (p>0.05) in terms of making drug dose calculations and writing a complete drug card, while there were significant differences (p<0.05) with regard to metric measurement conversions and marking on the set dose injectors.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was concluded that the clinical practice exams and feedback were effective for monitoring, strengthening, modification and completion of students' skills.

Keywords: Drug dose calculations, drug preparation, medication errors.


Birinci Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Parenteral İlaç Hazırlama Becerilerinin Gelişimi

Nuray Şahin Orak1, Ayşegül Oksay Şahin2, Bilgi Gülseven Karabacak1, Derya Emre Yavuz1, Gülten Karahan Okuroğlu1, Şule Ecevit Alpar1
1Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, İstanbul
2Karabük Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, Karabük

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerinin parenteral ilaç hazırlama becerilerinin gelişimini incelemek amacıyla gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif ve karşılaştırmalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini bir devlet üniversitesinin sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik bölümünde 2010-2012 yılları arasında hemşirelik esasları dersini alan 200 öğrencinin tamamının uygulama sınav kâğıtları oluşturdu.
Veriler, klinik uygulama sırasında 10 gün arayla yapılan iki klinik uygulama sınavı kağıtları üzerinden araştırmacılar tarafından oluşturulan kontrol formu aracılığıyla toplandı. Verilerin analizinde frekans, yüzdelik ve ki-kare testi kullanıldı.
BULGULAR: Öğrencilerin (s=200) %78.5’inin (s=157) kız, %21.5’inin (s=43) erkek olduğu belirlendi. İki uygulama sınavı arasında ilaç doz hesabı yapılması ve ilaç kartının eksiksiz yazılması açısından anlamlı fark olmadığı (p>0.05), metrik ölçüm dönüşümü ve belirlenen dozu enjektör üzerinde gösterme açısından ise fark olduğu (p<0.05) belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrenci becerilerinin takibi, pekiştirilmesi, düzeltilmesi, tamamlanması için klinik uygulama sınavlarının ve geri bildirimlerin etkili olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: İlaç doz hesaplamaları, ilaç hazırlama, tedavi hataları.


Nuray Şahin Orak, Ayşegül Oksay Şahin, Bilgi Gülseven Karabacak, Derya Emre Yavuz, Gülten Karahan Okuroğlu, Şule Ecevit Alpar. Development of Parenteral Drug Preparation Skills of First Year Nursing Students. HEAD. 2016; 13(2): 139-145

Corresponding Author: Nuray Şahin Orak, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD