Can Imaging Methods Containing Contrast Agents Be Used with Breastfeeding Mothers? [HEAD]
HEAD. 2014; 11(1): 30-33

Can Imaging Methods Containing Contrast Agents Be Used with Breastfeeding Mothers?

Ruşen Öztürk, Gül Ertem
Ege University School Of Nursing, Department Of Women Health And Disease Nursing

During the breastfeeding period, there is a significant increase in the use of computed tomography and magnetic resonance imaging methods. During this period, Information and attitudes seems to be quite confusing about effecting on mother and the baby whose mother is used to computed tomography and magnetic resonance imaging gravity and particularly continue breast-feeding. Especially during lactation, inform in this regard to the mother and explain the benefits and risks to the mother and also discuss this with the mother is extremely important. However, it is considered that in clinical terms, nurses have not adequate knowledge about this issue. In this review, has reviewed the literature to determine imaging methods can apply to mothers during breastfeeding, the status of the affected infants and contrast material to take the milk.

Keywords: Breastfeeding, breast milk, imaging techniques.


Emziren Annelerde Kontrast Madde İçeren Görüntüleme Yöntemleri Kullanılabilir mi?

Ruşen Öztürk, Gül Ertem
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Kadın Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, İzmir, Turkey

Emzirme döneminde, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme yöntemlerinin kullanımında önemli bir artış söz konusudur. Bu dönemde, uygulanan görüntüleme yöntemlerinin anneyi ve bebeği etkileyip etkilemediği ve özellikle emzirmeye devam edilmesi konusundaki bilgilerin ve tutumların oldukça kafa karıştırıcı olduğu görülmektedir. Özellikle laktasyon dönemindeki anneyi bu konuda bilgilendirmek, yarar ve riskleri anneye açıklamak ve anne ile bu konuyu tartışmak son derece önemlidir. Ancak, bu konu da hemşirelerin yeterli bilgi sahibi olmadığı düşünülmektedir. Bu derlemede, annelere emzirme döneminde görüntüleme yöntemlerini uygulayabilme ve kontrast maddenin süte geçme ve bebeğin etkilenme durumunu belirlemek amacıyla literatür gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Emzirme, anne sütü, görüntüleme yöntemleri.


Ruşen Öztürk, Gül Ertem. Can Imaging Methods Containing Contrast Agents Be Used with Breastfeeding Mothers?. HEAD. 2014; 11(1): 30-33

Corresponding Author: Ruşen Öztürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD