Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management [HEAD]
HEAD. 2013; 10(1): 8-13

Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management

Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü
Marmara University, Faculty of Health Sciences Department of Nursing, Department of Obstetric and Gynecology Nursing, Istanbul

The majority of women who are of reproductive age experience
dysmenorrhea on a periodical basis. Dysmenorrhea is seen in 85% of
women in the U.S. and 81.7% in Turkey. The level of pain may be mild
but it can also be severe, and it can prevent women from attending
school or work resulting in serious economic losses. Therefore,
dysmenorrhea treatment has become an important issue. Many women
consider dysmenorrhea to be a condition with which they can cope
and do not seek medical attention. This results in using medications
and complementary treatment methods without consulting health
professionals. Both healthy and unhealthy individuals may use
complementary treatment methods in order to promote health, prevent
diseases, and support conventional medical treatment. Complementary
treatments are used widely throughout the world and have become
an important part of the health sector. Complementary treatment
methods used for dysmenorrhea management include body therapies,
mind – body techniques, vitamin and mineral supplements, and herbal
therapies. However, these methods lead to positive outcomes only if
they are applied correctly. It is important for these treatments to be used
after consulting a health professional. Nurses who work in the  elds of
school, public, and women’s health can recommend complementary
treatments for the management of dysmenorrhea. This article provides
health professionals with an overview of the complementary treatment
methods used for dysmenorrhea.

Keywords: Dysmenorrhea, dysmenorrhea management; complementary theraphies.


Dismenore Yönetiminde Tamamlayıcı Tedaviler

Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü
Marmara Üniversitesi Saglık Bilimleri Fakültesi Hemsirelik Bölümü Dogum ve Kadın Hastalıkları Hemsireligi Anabilim Dalı, İstanbul

Üreme çagındaki kadınların büyük çogunlugu periyodik olarak menstrüel
agrı yasamaktadırlar. Dismenore olarak da adlandıran bu agrı, kadınların,
Amerika’da %85’inde, Türkiye’de ise %81.7’sinde görüldügü
bildirilmektedir. Yaygın olarak görülen agrının, siddeti ha f olabilecegi
gibi, kız ögrencilerin okula, çalısan kadınların ise gitmesini engelleyecek
kadar ciddi olabilmektedir. Bu da ciddi ekonomik kayıplara yol
açmaktadır. Son yıllarda bu kayıplarda göz önüne alınarak, dismenorenin
tedavisi önem kazanmıstır. Ancak çogu kadın dismenoreyi, kendi
baslarına çözümleyebilecekleri bir durum olarak düsünmekte ve bu
sikayetleri nedeni ile saglık kuruluslarına basvurmamaktadır. Bunun
sonucunda, saglık personeline danısmadan gelisi güzel ve asırı dozda
ilaç ve/veya tamamlayıcı tedaviler kullanabilmektedirler. Saglıklı ya da
hasta birey saglıgı gelistirmek, hastalıkları önlemek, hastalık durumlarında
bakım ve tedaviyi desteklemek amacı ile tamamlayıcı tedavi
kullanmaktadırlar. Günümüzde tamamlayıcı tedaviler dünyanın her
yerinde yaygın olarak kullanılmakta ve bir sektör haline dönüsmektedir.
Kadınların dismenore yönetiminde kullandıgı tamamlayıcı tedaviler:
vücut terapileri, zihin beden teknikleri, vitamin mineral destegi
ve bitkisel terapilerdir. Ancak dismenorenin yönetiminde kullanılan
bu yöntemler dogru kullanıldıgında olumlu sonuçlar alınabilmektedir.
Bu yöntemlerin uzman görüsü alınarak dogru sekilde uygulanması ve
kullanılması önemlidir. Saglık bakım profesyoneli olarak okul, halk ve
kadın saglıgı alanlarında çalısan hemsireler, kadınlara dismenorenin
yönetiminde medikal yöntemlere alternatif olarak tamamlayıcı tedavileri
önerebilirler. Bu makalede; konu ile ilgili kaynaklar derlenerek dismenore
yönetiminde kullanılan tamamlayıcı tedavilere yönelik saglık
çalısanlarına bakıs açısı saglamak amaçlanmıstır.

Anahtar Kelimeler: Dismenore, dismenore yönetimi; tamamlayıcı tedavi.


Dilek Coşkuner Potur, Nuran Kömürcü. Complementary Therapies for Dysmenorrhea Management. HEAD. 2013; 10(1): 8-13

Corresponding Author: Dilek Coşkuner Potur, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD