Professional Development for Nurses [HEAD]
HEAD. 2007; 4(1): 2-4

Professional Development for Nurses

Elizabeth Anne Herdman
Koç University School Of Nursing, Istanbul, Turkey

In the currently rapidly changing health care environment, ongoing
professional development is increasingly important. There is no clear,
precise definition of professional development. The situation with
regard to nursing professional development is further complicated by
a number of factors. Research must be undertaken to establish the
education, training and development needs of nurses working within
a variety of contexts with the ultimate aim of enhancing care provision
within these areas. The promotion of quality nursing care includes
valuing lifelong learning and engaging in continuing education as a
means of maintaining and increasing knowledge and skills.

Keywords: Nursing, profession; development; knowledge-skill.


Hemşirelikte Mesleki Gelişim

Elizabeth Anne Herdman
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Bugünün hızla değişen sağlık hizmetleri ortamında, mesleki gelişimin
sürekli kılınması giderek büyük önem taşımaktadır. Mesleki gelişimin
tam ve kesin bir tanımı yoktur. Hemşirelerin mesleki gelişimi birçok
etkenden dolayı çapraşık hale gelmektedir. Çeşitli alanlarda çalışan
hemşirelerin verdiği bakım hizmetlerini iyileştirmek amacıyla bu
hemşirelerin eğitim ve gelişim gereksinimlerini saptayacak araştırmalar
yapılmalıdır. Yaşam boyu öğrenim ve sürekli eğitimin, bilgi ve becerilerin
sürdürülmesine olanak sağlayan vazgeçilmez bir değer olduğu kabul
edilirse, nitelikli hemşirelik hizmetlerinin artmasını sağlamak mümkün
olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, meslek; gelişim; bilgi-beceri.


Elizabeth Anne Herdman. Professional Development for Nurses. HEAD. 2007; 4(1): 2-4

Corresponding Author: Elizabeth Anne Herdman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD