Protection Against Diabetic Foot Ulcers and Wound Care [HEAD]
HEAD. 2007; 4(1): 28-31

Protection Against Diabetic Foot Ulcers and Wound Care

Emine Kır Biçer1, Nermin Olgun2
1Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty Nursing Services Manager, Istanbul, Turkey
2Marmara University, School Of Nursing, Department Of Internal Medicine, Nursing, Istanbul, Turkey

For diabetic patients, diabetic foot ulcer is the most important
reason for staying in the hospital for a long time. The risk of low
extremities amputation in diabetics is 15-40 times more than nondiabetic
population. Protective approach and treatment of diabetic
foot ulcer decrease amputation rates and morbidity aproximately
50% and are also cost-effective. Diabetic foot management includes
regulation blood glucose level, using apropriate shoes, foot and
nail care, regular examination of foot and patient education on
diabetic foot.

Keywords: Diabetes, foot; patient education; ulcer; Wagner classification; wound; care.


Diyabetik Ayak Ülserlerinden Korunma ve Yara Bakımı

Emine Kır Biçer1, Nermin Olgun2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı, İstanbul

Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların hastanede uzun süre
yatışlarının en önemli nedenlerindendir. Diyabet hastası olanlarda,
normal nüfusa göre alt ekstremite ampütasyon riski 15-40 kat daha
fazladır. Yara oluşmadan yapılacak profilaksi ve oluşmuş olan diyabetik
ayak yaralarının tedavisi, ampütasyonları ve morbiditeyi %50 azaltmakta
ve maliyeti düşürmektedir. Diyabetik ayak yaralarını önlemeye yönelik
yöntemler: kan şekeri regülasyonunun sağlanması, uygun ayakkabı
giyilmesi, ayak bakımı, ayak tırnağı bakımı, düzenli ayak muayenesi
ve hasta eğitimidir.

Anahtar Kelimeler: Ayak, diyabet; hasta eğitimi; Wagner sınıflaması; yara; yara bakımı.


Emine Kır Biçer, Nermin Olgun. Protection Against Diabetic Foot Ulcers and Wound Care. HEAD. 2007; 4(1): 28-31

Corresponding Author: Emine Kır Biçer, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD