Indicator of Child Health: Growth Monitoring [HEAD]
HEAD. 2010; 7(1): 5-13

Indicator of Child Health: Growth Monitoring

Duygu Gözen
Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing And Nursing Department Of Child Health, Istanbul, Turkey

Malnutrition is ranked first among the causes of child and infant
mortality in developing countries. Growth development is one of the
most important features that separates children from adults and is also
a fundamental indicator of child health. Growth monitoring is very
important for the early diagnosis of childhood illnesses; it evaluates
nutritional status and detects the slow down or halting of growth.
Primary health care nurses and physicians have the prime responsibility
to put childhood growth monitoring into practice. By implementing
the updated national and international growth monitoring standards,
positive effects will be seen in public health and childhood mortality
rates will be significantly reduced.

Keywords: Growth, growth monitoring; children; nurse.


Çocuk Sağlığının Göstergesi: Büyümenin İzlenmesi

Duygu Gözen
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Gelişmekte olan ülkelerde çocuk ve bebek ölümlerinin nedenleri arasında
yetersiz beslenme ilk sıralarda yer almaktadır. Çocuğu erişkinden ayıran
en önemli özelliklerden biri olan büyüme, çocuk sağlığının temel
göstergesidir. Büyümenin izlenmesi çocuğun hastalık durumunun erken
tanılanmasında, beslenmesinin değerlendirilmesinde, büyümede meydana
gelen duraksama ya da yavaşlamaların erken dönemde tespit edilmesinde
çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde
görev alan hemşire ve hekimler, büyümenin izlenmesinde birinci derecede
sorumluluk taşıyan kişilerdir. Çocuk sağlığının ulusal ve uluslararası
standartlar doğrultusunda güncel büyüme referans eğrileri kullanılarak
izlemi ile çocuk ölümleri azalabileceği gibi toplum sağlığı açısından da
olumlu sonuçlar elde edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Büyüme, büyüme izlemi; çocuk; hemşire.


Duygu Gözen. Indicator of Child Health: Growth Monitoring. HEAD. 2010; 7(1): 5-13

Corresponding Author: Duygu Gözen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD