Nursing Care of Pediatric Cardiac Surgery Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation Support [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 72-78 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.072  

Nursing Care of Pediatric Cardiac Surgery Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation Support

Filiz Gündüz, Yadigar Arpa, Kutsal Körkuş, Etkin Keskin, Yusuf Kenan Yalçınbaş
Acıbadem Bakırköy Hospital, Istanbul, Turkey

In pediatric patients with cardiopulmonary failure after cardiac surgery, there is an increase in the use of temporary cardiopulmonary support systems if optimal conventional treatment methods are inadequate. An extracorporeal membrane oxygenation support device is one of the temporary cardiopulmonary support modalities used for these patients. Advanced nursing care can significantly contribute to the reduction of mortality and morbidity of pediatric patients on extracorporeal membrane oxygenation support. Nurses working in cardiovascular surgery intensive care units should be trained in caring for patients on extracorporeal membrane oxygenation support. This paper describes the nursing care of patients requiring extracorporeal membrane oxygenation support after pediatric cardiac surgery.

Keywords: ECMO, nursing care, pediatric cardiovascular surgery; critical care


Pediatrik Kalp Cerrahisinde Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu Uygulanan Hastaların Hemşirelik Bakımı

Filiz Gündüz, Yadigar Arpa, Kutsal Körkuş, Etkin Keskin, Yusuf Kenan Yalçınbaş
Acıbadem Bakırköy Hastanesi, İstanbul, Türkiye

Pediyatrik kalp cerrahisi sonrası kardiyopulmoner yetersizliği olan hastalarda; optimal geleneksel tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığı durumlarda, geçici kalp ve akciğer destek cihazlarının kullanımında giderek artış gözlenmektedir. Geçici kardiyopulmoner destek sağlayan cihazlardan biri de ekstrakorporeal membran oksijenasyonu cihazıdır. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteğindeki pediatrik hastada ileri düzeyde hemşirelik bakımı mortalite ve morbidite oranını düşürülmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakım ünitesinde hemşireler ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastanın bakımı konusunda özel eğitim almalıdır. Bu yazıda, pediyatrik kalp cerrahisi sonrası ekstrakorporeal membran oksijenasyonu desteği gereken hastalarda hemşirelik bakımı anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: ECMO, hemşirelik bakımı, pediyatrik kalp cerrahisi; yoğun bakım


Filiz Gündüz, Yadigar Arpa, Kutsal Körkuş, Etkin Keskin, Yusuf Kenan Yalçınbaş. Nursing Care of Pediatric Cardiac Surgery Patients on Extracorporeal Membrane Oxygenation Support. HEAD. 2016; 13(2): 72-78

Corresponding Author: Filiz Gündüz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD