Importance of Paradigms in Nursing [HEAD]
HEAD. 2014; 11(2): 3-5

Importance of Paradigms in Nursing

Hediye Arslan Özkan1, Funda Akduran2
1Florence Nightingale Hospital, Istanbul Science University School Of Nursing Esentepe Sisli / Istanbul
2Sakarya University, Department Of Internal Medicine Nursing School Of Health Sciences Campus, 54 187 Sakarya Esentepe

The word “paradigm” originates from the French word “paradigme”. The meaning of the word in Turkish Language Institution dictionary is “a system of values”. In other words, paradigm contains all factors that effect the individual’s perception and interpretation of inner and outer world. Although definition and concepts of nursing have changed, it is seen that the paradigm that supports learning and theory of nursing remains the same. Nursing science and nursing art is influenced by concepts like philosophy, health, illness, communication and patient care. It is essential to be conscious in shifting the profession of nursing to advanced levels by appropriate paradigms. It needs a change of paradigm to free nursing education from medical knowledge loaded modal. Paradigm affects conceptual modal, theory, nursing prospects, and philosoophy of nursing at all levels. The theory of nursing is comprised of paradigms such as universal discipline, providing methods of gathering information, and by this way attempting to bring solution suggestions to the problems. Nursing should be practised in such a way that it supports the traditional / modern scientific sources in philosophy, education, social sciences and other disciplines with its knowledge and critical eye. It should also use its knowledge of practice in order to suggest a paradigm. The suggested paradigm should answer the needs of a growing number of various students, offer a proven education atmosphere and answer the expectations.

Keywords: Nursing, paradigm, education, nursing science and art, care


Hemşirelikte Paradigmaların Önemi

Hediye Arslan Özkan1, Funda Akduran2
1İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Esentepe Şişli / İstanbul
2Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Esentepe Kampüsü 54187 Sakarya

Paradigma, Fransızca “paradigme” kelimesinden gelir. Türk dil kurumu sözlüğü anlam karşılığı; "Değerler dizisi" olarak tanımlanmıştır. Bir başka ifade ile paradigma, bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp yorumlamasında etkili olan tüm faktörleri kapsar. Hemşirelik uygulamalarının tanımları ve kavramları değişmesine karşın, hemşirelik bilim ve kuramlarını destekleyen paradigmanın değişmediği görülmektedir. Hemşirelik bilim ve sanatı, en önemli paradigmalar olarak kabul edilen sağlıklı insan, hümanist felsefe, etkin iletişim ve bilimsel bakım gibi kavramlarla yönlendirilmektedir. Hemşireliğin uygun paradigmalar ile değişime uğrayıp/uğratılıp profesyonel boyutlara taşınabilmesinde geçmişten ilham almak gerektiği kadar yeni yüzyılın sağlık sistemini iyi değerlendirmek ve bilinçli olmak çok önemlidir.
Hemşirelik eğitimini, bilgi yüklü tıbbi modelden kurtarmak bir paradigma değişimi gerektirir. Paradigma, kavramsal model, kuram, hemşirelik gözlemleri ve her düzeyde hemşirelik felsefesini etkilemektedir. Hemşirelik teorileri, evrensel disiplin, bilimsel bilgi oluşturma yöntemleri geliştirme, eleştirel bakış, etik bilinci ve klinik karar verme gibi paradigmalar oluşturmaktadır. Hemşirelik, felsefe, eğitim, sosyal bilimler ve diğer alanlarda klasik/ çağdaş bilimsel kaynakları eleştirel yorum ve bilgi birikimi ile desteklemeli ayrıca pratiğe dayalı bilgi üretimini bir paradigma önerecek şekilde uygulamalıdır.
Önerilen Paradigma, hemşirelik eğitiminde değişen ve artan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap vermeli, kanıtlanmış bir eğitim ortamı sunmalı ve toplum beklentilerine yanıt verebilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, paradigma, eğitim, hemşirelik bilim ve sanatı, bakım.


Hediye Arslan Özkan, Funda Akduran. Importance of Paradigms in Nursing. HEAD. 2014; 11(2): 3-5

Corresponding Author: Hediye Arslan Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD