Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students [HEAD]
HEAD. 2016; 13(2): 146-150 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.146  

Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students

Seher Ünver1, Zeynep Kızılcık Özkan1, İlker Murat Avcıbaşı2, Figen Babacan Dığın3
1Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Surgical Nursing, Edirne, Turkey
2Trakya University, Faculty of Health Sciences, Department of Public Health Nursing, Edirne, Turkey
3Kırklareli University, Health High School, Kırklareli, Turkey

INTRODUCTION: This descriptive study was carried out to determine the postoperative pain management interventions of nursing students.
METHODS: Data were collected from 73 second-year students’ nursing care plans after they had received surgical nursing training in the main surgical ward of university hospital in Edirne, Turkey between September 2014-January 2015. This training took six days per month.
RESULTS: It was found that 61.6% of students used the nursing diagnosis “pain”, 55.5% used pharmacologic and non-pharmacologic methods together for pain management. Twenty-nine point four percent of the 34 students who used pharmacological method evaluated the effects and 8.8% of them checked the side-effects of painkillers. Between the students who chose the non-pharmacologic methods, all students repositioned their patients and 55.5% of the students tried to distract patients by watching television and reading something.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results show that students used pharmacologic and non-pharmacologic interventions for postoperative pain management, but they rarely checked the effects and side-effects of the painkillers. It is recommended to teach students about the effects and side-effects of the painkillers according to the control of pain and pharmacological pain control of surgical patients after surgery.

Keywords: Pain, operation, nursing, student


Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi

Seher Ünver1, Zeynep Kızılcık Özkan1, İlker Murat Avcıbaşı2, Figen Babacan Dığın3
1Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Edirne
3Kırklareli Üniversitesi, Sağlık Yüksekokulu, Kırklareli

GİRİŞ ve AMAÇ: Tanımlayıcı nitelikte olan bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin ameliyat sonrası ağrı yönetimine ilişkin girişimlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Eylül 2014-Ocak 2015 tarihleri arasını kapsayan ikinci dönem klinik uygulama süreci içerisindeki 73 hemşirelik bakım planı incelendi. Öğrenciler bu tarihler arasında Edirne’deki üniversite hastanesinin genel cerrahi servisinde ayda altı gün olmak üzere klinik uygulamada bulundu. Veriler, uygulama süresince öğrenciler tarafından tamamlanan hemşirelik bakım planları aracılığıyla toplandı.
BULGULAR: Öğrencilerin %61.6’sının bakım planında ağrı tanısı koyduğu saptandı. Ağrı yönetiminde öğrencilerin %55.5’i farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri birlikte kullanmaktaydı. Farmakolojik yöntemi kullanan 34 öğrencinin %29.4’ünün hastasında ilacın etkisini ve %8.8’i ilacın yan etkisini gözlemlediği belirlendi. Farmakolojik olmayan yöntemi seçen öğrencilerin hepsinin hastasının rahat bir pozisyonda yatmasını sağladığı ve %55.5’inin hastasına televizyon seyrettirerek ve kitap okutarak dikkatini dağıtmaya çalıştığı saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma sonucunda, öğrenci hemşirelerin ameliyat sonrası ağrı yönetiminde farmakolojik ve farmakolojik olmayan yöntemleri birlikte kullandıkları, farmakolojik yöntem ile ağrı kontrolünü sağlayan öğrencilerin ise uyguladıkları ağrı kesicinin etki ve yan etkilerinin değerlendirmesini yetersiz yaptıkları belirlendi. Bu doğrultuda öğrencilere, ağrı ve ağrının farmakolojik kontrolü içerisinde, ağrı kesicilerin yan etkilerine yönelik olarak da cerrahi hastasının ameliyat sonrası dönemde takip edilmesinin öneminin vurgulanması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı, ameliyat, hemşirelik, öğrenci


Seher Ünver, Zeynep Kızılcık Özkan, İlker Murat Avcıbaşı, Figen Babacan Dığın. Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students. HEAD. 2016; 13(2): 146-150

Corresponding Author: Seher Ünver, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD