A Risk Factor for the Formation of Acute Otitis Media in Children: Feeding [HEAD]
HEAD. 2008; 5(2): 22-28

A Risk Factor for the Formation of Acute Otitis Media in Children: Feeding

Suzan Yıldız, Nejla Canbulat
Istanbul University Florence Nightingale School Of Nursing And Nursing Department Of Child Health, Istanbul, Turkey

The Eustachian Tube has an important place in the middle ear
physiology. In case of any occlusion of the Eustachian tube due to
any reason, (mechanical occlusives such as bottle feeding, finger
imbibing/nipple usage, adenoid vegetation, mass or allergic cases
such as rhinitis, sinusitis) air transfer to the middle ear is blocked.
A negative pressure is formed in the middle ear and the tympanum
caves towards inside and there is a hearing loss in the transmission
type. Especially for the lying babies fed with bottles, when the
regurgitated food reach the middle ear, and when the microorganisms
accumulates in this media, it causes an infection in the ear and
leads to Acute Otitis Media (AOM). In this compilation, the
concentration will be on the physiopathology of the AOM associated
with feeding, clinic indications/ symptoms, the protection and the
treatment guide according to American Pediatrics Academy (APA)
and American Family Physicians Academy (AAHA).

Keywords: Acute otitis media, feeding; child; prevention.


Çocuklarda Akut Otitis Media Oluşumunda Bir Risk Faktörü: Beslenme

Suzan Yıldız, Nejla Canbulat
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Östaki borusu, orta kulak fizyolojisinde önemli bir yere sahiptir.
Biberonla besleme, parmak emme/emzik kullanımı, adenoit vejetasyon,
kitle gibi mekanik tıkayıcılar ya da rinit, sinüzit gibi alerjik durumlar
nedeni ile östaki borusu tıkanıklığında orta kulağa hava geçmesi
engellenir. Orta kulakta negatif basınç meydana gelir, kulak zarı içeri
doğru çöker ve iletim tipinde işitme kaybı oluşur. Özellikle yatarak
ve biberonla beslenen bebeklerde regürjite olan gıdaların orta kulağa
ulaşması, daha sonra bu ortamda mikroorganizmaların çoğalmasıyla
orta kulakta enfeksiyona neden olarak akut otitis media (AOM) gelişir.
Bu derleme makalede, beslenmeyle ilişkilendirilen AOM’nin
fizyopatolojisi, klinik belirti/bulguları, Amerikan Pediatri Akademisi
(APA) ve Amerikan Aile Hekimleri Akademisi’ne (AAHA) göre tedavi
rehberi ve korunma önlemleri üzerinde duruldu.

Anahtar Kelimeler: Akut otitis media, beslenme; çocuk; korunma.


Suzan Yıldız, Nejla Canbulat. A Risk Factor for the Formation of Acute Otitis Media in Children: Feeding. HEAD. 2008; 5(2): 22-28

Corresponding Author: Suzan Yıldız, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD