Psychodrama I: from Past to Future and from Dream to Real… [HEAD]
HEAD. 2008; 5(2): 5-8

Psychodrama I: from Past to Future and from Dream to Real…

Sevim Ulupınar Alıcı
Marmara University, Department Of Nursing, Faculty Of Health Sciences Department Of Nursing Education, Istanbul, Turkey

Psychodrama has come to be used to the therapeutic role-playing
method usually conducted in groups. Psychodrama is a method of
group psychotherapy in which people are helped to solve their problems
by acting them out in addition to talking about them. This approach
was developed by J. L. Moreno, in the mid-1930s. It was first introduced
to Turkey by Abdülkadir Özbek. During the last few decades in Turkey,
there has been increased interest in psychodrama among nurses. It
has been applied in mental health clinics, schools, and kinds of
counseling service centers. It has been informed about the
psychodramatic techniques, the stage of the sessions, the emotional
effects of psychodrama, and the professional roles assumed and skills
required of a psychodramatist in this article.

Keywords: Psychodrama, role playing; effects of psychodrama; protagonist.


Psikodrama I: Geçmişten Geleceğe, Rüyadan Gerçeğe…

Sevim Ulupınar Alıcı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Öğretimi Anabilim Dalı, İstanbul

Psikodrama, genellikle gruplarda uygulanan tedavi edici rol yapma
yöntemi olarak kullanılmaktadır; insanların problemlerini konuşmaya
ek olarak davranışa dökerek çözmek için yardım aldıkları bir grup
psikoterapi yöntemidir. Bu yaklaşım, 1930’ların ortalarında J.L. Moreno
tarafından geliştirilmiştir. Psikodrama ülkemize Dr. Abdülkadir Özbek
tarafından tanıtılmıştır. Son yıllarda Türkiye’de hemşirelerin psikodramaya
ilgisinin arttığı görülmektedir. Psikodrama, psikiyatri kliniklerinde,
okullarda ve danışmanlık hizmeti veren merkezlerde uygulanmaktadır.
Bu yazıda, psikodrama teknikleri, psikodrama oturumu aşamaları,
psikodramanın etkileri, psikodramatistin rolleri ve sahip olması gereken
özellikler hakkında bilgiler verildi.

Anahtar Kelimeler: Psikodrama, rol oynama; psikodramanın etkileri; protagonist.


Sevim Ulupınar Alıcı. Psychodrama I: from Past to Future and from Dream to Real…. HEAD. 2008; 5(2): 5-8

Corresponding Author: Sevim Ulupınar Alıcı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD