Acute Pain [HEAD]
HEAD. 2005; 2(1): 24-31

Acute Pain

Fatma Eti Aslan
Marmara University, School Of Nursing, Surgical Nursing Department, Istanbul

Acute pain is usually temporary of sudden onset, and easily localized. It occurs as a result of traumatic injury surgical procedure or medical disorders. Acute pain serves a biological purpose. It acts as a warning signal that it can active the sympathetic nervous system.
Signs and symptoms of acute pain are tachycardia, hypertension/hypotension, tachypnea, shallow respirations, agitation or restlessness, facial grimace. Vital signs may be normal in some cases.
Acute pain is greatly undertreated. Acute pain can be harmful if it has not been treated. Inadequate pain control can lead to the stress response involving the cardiovascular, pulmonary, gastrointestinal, metabolic and neuroendocrine systems problems and lipolysis and muscle protein breakdown. Inadequate pain control may increases the lenght of stay in hospital or intensive care unit, morbidity and mortality, and decreases quality of life.
This article reviews symptoms of acute pain, insufficiency of pain management, some scales as a tool for pain assessment and responsibility of nurses for pain control.

Keywords: Acute pain, symptoms, scale, pain management, nursing care.


Akut Ağrı

Fatma Eti Aslan
Marmara Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

Akut ağrı genellikle ani başlar ve iyi lokalize edilir. Travmatik yaralanmalar, cerrahi girişim ya da tıbbi hastalıklar sonucu oluşur. Akut ağrı, bir uyarı sinyali olarak da kabul edilir ve biyolojik bütünlüğü korumaya yönelik olarak sempatik sinir sistemini active edebilir.

Akut ağrının belirti ve bulguları; hastanın kendi ağrı bildirimi, taşikardi, hipertansiyon, hipotansiyon taşipne, yüzeyel solunum, ajitasyon ya da huzursuzluk, yüz buruşturmadır. Ancak, bazı hastalarda yaşam bulguları normal olabilir.

Akut ağrının yeterince tedavi edilmediği belirtilmektedir. Oysa yetersiz ağrı kontrolü kardiyovasküler, pulmoner, gastrointestinal, metabolik ve nöroendokrin sistem sorunları ile lipoliz ve kas protein yıkımını içeren stres yanıta yol açabilir. Sonuç olarak yetersiz ağrı kontrolü, hastanın hastanede/yoğun bakımda kalış süresini uzatabilir, mortalite ve morbiditeyi artırır ve yaşam kalitesini düşürür.
Bu makalede; akut ağrı, belirti ve bulguları, ağrı kontrolündeki yetersizlikler ağrı değerlendirmesinde ölçek kullanımı ve ağrı kontrolünde hemşirenin rolü ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut ağrı, semptom/belirti, ölçek, hemşirelik, ağrı kontrolü, bakımı


Fatma Eti Aslan. Acute Pain. HEAD. 2005; 2(1): 24-31

Corresponding Author: Fatma Eti Aslan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD