Example of Psychiatric Nursing Practice: Antistigma Education Program [HEAD]
HEAD. 2018; 15(2): 131-135 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.131  

Example of Psychiatric Nursing Practice: Antistigma Education Program

Besti Üstün1, Figen Şengün İnan2
1Üsküdar University
2Dokuz Eylül University

Stigma is a major problem in the treatment of mental illnesses. Due to stigma, patients have difficulties in seeking help, benefitting from treatment and reintegrating into the community, and patients and families are prevented from participating in social functions, or accessing education and employment opportunities. Although health care workers play an important role in the fight against stigma, attention is drawn to the stigmatizing attitudes of nursing students as a health worker. Given this issue, nursing education should be revised, and programs aiming to change knowledge, beliefs, attitudes and behaviors should be developed.
The aim of this present study is to share the process and results of the “antistigma education program” conducted under the mental health and disease course with nursing students.

The program was developed by the authors and was conducted between May 2013 and June 2013 within the scope of mental health and psychiatric nursing course. The aim of the program is to raise students’ awareness of stigma of mental illnesses and the effects of stigma and to encourage them to take responsibility in the struggle against stigma. The main output of the program will be the publication of a newspaper and production of an applicable project by the students within the scope of struggle against stigma. The program is structured in four-hour courses, and 128 students participated in the program. After the program, the students stated that they became aware of stigma, that their sense of responsibility increased and that this program played an effective role in solving the problem.

Conclusion: Feedback by the students and changes observed in their attitudes indicated that the program was positive results on struggling against stigma. It is recommended that similar programs should be implemented in nursing education and that the efficacy of the program should be evaluated.

Keywords: Stigma, nursing, education.


Psikiyatri Hemşireliği Uygulamasına Bir Örnek: Damgalamayla Mücadele Eğitim Programı

Besti Üstün1, Figen Şengün İnan2
1Üsküdar Üniversitesi
2Dokuz Eylül Üniversitesi

Damgalama ruhsal hastalıkların tedavisinde önemli bir sorundur. Damgalama nedeniyle hastalar psikiyatrik yardım arama, tedaviden faydalanma ve topluma yeniden katılmayla ilgili güçlükler yaşamakta, hasta ve ailelerin sosyal işlevleri, eğitim ve iş edinme gibi olanaklara ulaşmaları engellenebilmektedir. Damgalama ile mücadelede; sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmekle birlikte; bir sağlık çalışanı olarak hemşirelik öğrencilerinin damgalayıcı tutumlarına dikkat çekilmektedir. Bu noktada hemşirelik eğitiminin gözden geçirilmesi; bilgi, inanç, tutum ve davranış değiştirmeye yönelik programların yapılandırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı hemşirelik öğrencileriyle ruh sağlığı ve hastalıkları dersi kapsamında yürütülen “Damgalamayla Mücadele Eğitim Programı”nın süreç ve sonuçlarının paylaşılmasıdır.
Damgalamayla mücadele eğitim programı yazarlar tarafından geliştirilerek, Mayıs 2013-Haziran 2013 tarihleri arasında ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının bir bölümünde yürütülmüştür. Programın amacı öğrencilerin, ruhsal hastalıklara yönelik damgalamanın ve etkilerinin farkına varmaları ve damgalamayla mücadelede sorumluluk almalarıdır. Temel uygulama çıktısı öğrenciler tarafından damgalamayla mücadele kapsamında bir gazete çıkarma ve uygulanabilir bir proje üretimidir. Program dörder saatlik dersler şeklinde yapılandırılmış olup, 128 öğrenci programa katılmıştır. Uygulama sonrasında öğrenciler farkındalık kazandıklarını, sorumluluk duygularının arttığını ve çözümün bir parçası olmada bu uygulamanın etkili olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç: Geribildirimler ve gözlenen tutum değişiklikleri programın damgalamayla mücadelede olumlu sonuçları olduğunu göstermiştir. Hemşirelik eğitiminde benzer programlarının yapılandırılması ve etkinliğinin değerlendirilmesi önerilir.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, hemşirelik, eğitim.


Besti Üstün, Figen Şengün İnan. Example of Psychiatric Nursing Practice: Antistigma Education Program. HEAD. 2018; 15(2): 131-135

Corresponding Author: Figen Şengün İnan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD