Fatigue in Cancer Patients [HEAD]
HEAD. 2006; 3(2): 10-17

Fatigue in Cancer Patients

Gülbeyaz Can
Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul University, Istanbul, Turkey

Fatigue is a common problem in cancer patients as a result of the
disease and its treatment. This problem, which is defined in different
ways by patients, varies in length and frequency according the
progression of the disease and course of treatment administered, and
is a subjective feeling of lack of energy that causes individuals to refrain
from doing their activities of daily living. It is affected by many factors
and is a problem that requires close monitoring and guidance not just
during periods of treatment but after treatment as well. Although the
mechanism of development has not been fully determined there are
different models in the literature that explain for which reasons and
how fatigue develops. Although it is the most common complaint
verbalized by cancer patients there have been very few proven effective
pharmacological and nonpharmacological interventions for the
management of fatigue. In general these interventions are theoretical
and the pharmacological methods generally focus on the determination
and treatment of unique and reversible symptoms related to fatigue
while the nonpharmacological methods focus on exercise, sleep-rest,
adequate nutrition and psychological support in the management of
fatigue.

Keywords: Cancer, patienst; fatigue; symptom management


Kanser Hastasında Yorgunluk

Gülbeyaz Can
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu, İstanbul

Kanser hastalarında yorgunluk hastalığa ve tedaviye bağlı sık
karşılaştığımız bir sorundur. Hastalar tarafından farklı anlatılar
kullanılarak tanımlanan bu sorun bireysel özelliklere, hastalığın gelişim
sürecine ve uygulanan tedavinin türüne göre süre, sıklık ve yoğunluk
açısından farklı olmakla birlikte bireyin günlük yaşam aktivitelerinden
uzaklaşmasına neden olan enerji eksikliği duygusunun subjektif
algılamasıdır. Pek çok nedenden etkilenmekte ve sadece tedavi
döneminde değil tedavi sonrasında da yakından izlenmesi ve yönetilmesi
gereken bir sorundur. Oluşum mekanizması tam olarak açıklanamamış
olmasına rağmen literatürde yorgunluğun hangi nedenlerle ortaya
çıktığını veya nasıl geliştiğini açıklamaya çalışan farklı modeller yer
almaktadır. Kanser hastaları tarafından en sık bildirilen sorunlardan
biri olmasına rağmen yorgunluğun yönetiminde etkinliği kanıtlanmış
az sayıda farmakolojik ve farmakolojik olmayan girişimler vardır. Bu
girişimler genellikle kuramsal olmakla birlikte farmakolojik yaklaşımlar
genellikle yorgunlukla ilişkili özel ve dönüşür semptomların
belirlenmesine ve tedavi edilmesine, farmakolojik olmayan yaklaşımlar
ise egzersizin, uyku-istirahatin, yeterli beslenmenin ve psikososyal
desteğin yorgunluğun yönetimindeki etkinliğine odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, hastalar; yorgunluk; semptom yönetimi.


Gülbeyaz Can. Fatigue in Cancer Patients. HEAD. 2006; 3(2): 10-17

Corresponding Author: Gülbeyaz Can, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
All rights of this website belong to KUHEAD