HEAD: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
SERBEST KÖŞE
1.
Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi
Staff Dress and Personal Appearance Policies and Their Effects on Patient Care in Hospitals
Neslihan Şebnem Çakın, Saliha Koç
doi: 10.5222/HEAD.2016.163   2016; 13 - 3 | Sayfalar 163 - 169

2.
Periferik İntravenöz Kateter Komplikasyonlarından İnfiltrasyon ve Hemşirelik Bakımı
Peripheral Intravenous Catheter Infiltration and Nursing Care
Banu Cihan Erdoğan, Yıldız Denat
doi: 10.5222/HEAD.2016.157   2016; 13 - 2 | Sayfalar 157 - 162

OLGU SUNUMU
3.
Trombotik Trombositopenik Purpura Ve Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura and Nursing Care: A Case Study
Canan Yüksel Acar, Hayat Yalın
doi: 10.5222/HEAD.2016.291   2016; 13 - 1 | Sayfalar 59 - 66

ARAŞTıRMA MAKALESI
4.
Ameliyat Sonrası Dönemde Hastaların Hareket Düzeyleri ve Hareket Düzeyleri ile İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Mobility Levels of Postoperative Patients and Associated Factors
Sibel Yolcu, Semiha Akın, Zehra Durna
doi: 10.5222/HEAD.2016.129   2016; 13 - 2 | Sayfalar 129 - 138

SERBEST KÖŞE
5.
Buz Dağının Görünmeyen Yönü; Ventrogluteal Bölge Ne Kadar Kullanılıyor?
The Invisible Tip of the Iceberg; How Often is the Ventrogluteal Area Used?
Özlem Doğu
doi: 10.5222/HEAD.2016.239   2016; 13 - 1 | Sayfalar 7 - 10

ARAŞTıRMA MAKALESI
6.
İntravenöz İnfüzyon Tedavisine Bağlı Flebit ve Trombofl ebit Gelişimini Önleme ve Tanılamada Sağlık Çalışanlarının Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Determining of the Knowledge Levels of Healthcare Staff in the Diagnosis and Prevention of Development of Phlebitis and Thrombophlebitis Associated with Intravenous Infusion Therapy
Yadigar Arpa, Ayşe Cengiz
doi: 10.5222/HEAD.2016.253   2016; 13 - 1 | Sayfalar 21 - 26

DERLEME
7.
Hemşirelik Uygulamalarında, Araştırmalarında, Yönetiminde ve Eğitiminde Kuramların Kullanımı
The Use of Theory in Nursing Practice, Research, Management and Education
Zeliha Koç, Selin Keskin Kızıltepe, Tuğba Çınarlı, Asuman Şener
doi: 10.5222/HEAD.2017.062   2017; 14 - 1 | Sayfalar 62 - 72

ARAŞTıRMA MAKALESI
8.
Kanser Hastalarına Bakım Veren Aile Üyelerinin Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi
Evaluation of Care Burden and Quality of Life among Family Caregivers of Patıents with Cancer
Emel Yıldız, Özden Dedeli, Sezgi Çınar Pakyüz
doi: 10.5222/HEAD.2016.216   2016; 13 - 3 | Sayfalar 216 - 225

SERBEST KÖŞE
9.
Guillain Barre Sendromlu Hastanın Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu
The Role of Nurses in the Disease Management of Patients with Guillain Barre Syndrome: a Case Study
İlknur Özkan, Cansu Polat, Serkan Demir
doi: 10.5222/HEAD.2016.174   2016; 13 - 3 | Sayfalar 174 - 178

DERLEME
10.
Romatoid Artritte Ağrı ve Yorgunluğun Yönetiminde Aromaterapi ve Refleksolojinin Kullanımı
Using Aromatherapy and Reflexology for Pain and Fatigue Management in Rheumatoid Arthritis
Zehra Gök Metin, Leyla Özdemir
doi: 10.5222/HEAD.2016.276   2016; 13 - 1 | Sayfalar 44 - 49

ARAŞTıRMA MAKALESI
11.
Evli Kadınların Kullandıkları Aile Planlaması Yönteminin Cinsel Yaşam ve Benlik Saygısına Etkisi
The Effects That Family Planning Methods Have on Married Women’s Sexual Health and SelfEsteem
Nuray Egelioğlu Cetişli, Ekin Dila Top, Gülden Arkan, Ferda Kaba, Feyza Ertop
doi: 10.5222/HEAD.2016.101   2016; 13 - 2 | Sayfalar 101 - 106

SERBEST KÖŞE
12.
Türkiye’de Postpartum Döneme Özgü Ölçeklerin Kullanımı
The Use of Postpartum-Specific Assessment Scales in Turkey
Hediye Bekmezci, Yasemin Hamlacı, Nebahat Özerdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2016.122   2016; 13 - 2 | Sayfalar 122 - 128

ARAŞTıRMA MAKALESI
13.
Hemşire Yardımcılığı Programında Öğrenim Gören Öğrencilerin Hemşire Yardımcısının Görev Ve Sorumlulukları Hakkındaki Görüşleri *
Opinions of Students Who Have Been Studying on Assistant Nursery Program About Duties and Responsibilities of Assistant Nurses
Nihal Ünaldı Baydın, Hanife Tiryaki Şen, Handan Alan, Feride Taşkın Yılmaz, Duygu Özcan
doi: 10.5222/HEAD.2018.023   2018; 15 - 1 | Sayfalar 23 - 29

14.
Hemşirelerde Ekip Çalışması ve Motivasyon Arasındaki İliskinin ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi
Evaluating the Relationship between Teamwork and Motivation in Nurses and Affecting Factors
Ayşe Çelik, Anita Karaca
doi: 10.5222/HEAD.2017.254   2017; 14 - 4 | Sayfalar 254 - 263

DERLEME
15.
Otizm spektrum bozukluğu ve hemşirelik yaklaşımı
Autism spectrum disorder and nursing approach
Şadiye Dur, Birsen Mutlu
doi: 10.5222/HEAD.2018.045   2018; 15 - 1 | Sayfalar 45 - 50

ARAŞTıRMA MAKALESI
16.
Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete ve Şiddette Mesleki Role İlişkin Tutumları, Benlik Saygıları ve Etkileyen Faktörler
The Attitudes of Nursing Students Towards Violence Against Women and Occupational Role in Violence, Self-Esteem and Affecting Factors
Selma Sabancıoğulları, Feride Taşkın Yılmaz, Esra Ar, Gülbahar Çakmaktepe
doi: 10.5222/HEAD.2016.267   2016; 13 - 1 | Sayfalar 35 - 43

17.
Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İlaç Hatası Bilgi Düzeyi ve İlaç Hatalarının Raporlanması ile İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluating the Knowledge Levels of Nurses Regarding Medication Errors and the Views of Nurses on Reporting Medication Errors
Seçil Semiz Aydın, Semiha Akın, Özlem Işıl
doi: 10.5222/HEAD.2017.014   2017; 14 - 1 | Sayfalar 14 - 24

18.
Masa Başı Çalışanlarda Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörleri Bilgi Düzeyleri ve Davranış Durumları
Determining the Levels of Knowledge About Cardiovascular Risk Factors and Behaviours of Desk-Based Staff
Medine Yılmaz, Münevver Boylu
doi: 10.5222/HEAD.2016.259   2016; 13 - 1 | Sayfalar 27 - 34

DERLEME
19.
Sağlık Çalışanlarının Eğitiminde Sanal Gerçekliğin Kullanımı
Use of Virtual Reality in the Education of Health Workers
Gamze Sarıkoç
doi: 10.5222/HEAD.2016.243   2016; 13 - 1 | Sayfalar 11 - 15

ARAŞTıRMA MAKALESI
20.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetimine İlişkin Girişimlerinin Değerlendirilmesi
Determining the Postoperative Pain Management Interventions of Nursing Students
Seher Ünver, Zeynep Kızılcık Özkan, İlker Murat Avcıbaşı, Figen Babacan Dığın
doi: 10.5222/HEAD.2016.146   2016; 13 - 2 | Sayfalar 146 - 150 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.