Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 272-281 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.272  

Postpartum Perineal Travmanın Önlenmesi ve Yönetimine İlişkin Güncel Yaklaşımlar

Hülya Erbaba1, Gül Pınar2
1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Projeler Ofisi, Ankara
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Ankara

Perineal travma (PT) genital bölgede hemoroid, enfeksiyon, hematom, spontan laserasyon veya epizyotomi nedeniyle ortaya çıkan hasar olarak tanımlanmaktadır ve sıklıkla perineal ağrıya neden olmaktadır. PT’nın önlenmesi ve yönetimine yönelik farmakolojik yöntemlerin yanı sıra son zamanlarda tamamlayıcı ve alternatif tıp tedavileri de kullanılmaktadır. Bu uygulamaların hastaları tedirgin etmeden kullanılabilmesi ve olumlu sonuçlar alınabilmesi için sağlık çalışanlarının konuyla ilgili farklı yöntemler hakkında donanımlı olmaları ve kliniğe dayalı multidisipliner araştırmaları yaygınlaştırmaları gerekmektedir. Bu makalede, perineal travmanın önlenmesi ve yönetimine ilişkin kullanılan güncel yaklaşımlar kanıta dayalı çalışmalarla açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Güncel yaklaşımlar, hemşirelik, perineal ağrı; postpartum perineal travma


Current Approaches to the Prevention and Management of Postpartum Perineal Trauma

Hülya Erbaba1, Gül Pınar2
1Yıldırım Beyazıt University Project Office, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt University Health Science Faculty Nursing Depatment, Ankara, Turkey

Perineal trauma (PT) is defi ned as damage due to hemorrhoids, infection, hematoma, spontaneous laceration or episiotomy in the genital area and frequently causes perineal pain. In addition to pharmacological methods for the prevention and management of PT, complementary and alternative medical treatments have been used recently. In order for these treatments to be used effectively on the patients and to obtain positive results, healthcare professionals should understand different methods related to the subject and should disseminate clinic-based multidisciplinary researches. In this article, current approaches to the prevention and management of perineal trauma are attempted to be explained with evidence-based studies.

Keywords: Nursing, developments, pelvic pain; postpartum period


Hülya Erbaba, Gül Pınar. Current Approaches to the Prevention and Management of Postpartum Perineal Trauma. HEAD. 2016; 13(3): 272-281

Sorumlu Yazar: Hülya Erbaba, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.