Guillain Barre Sendromlu Hastanın Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 174-178 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.174  

Guillain Barre Sendromlu Hastanın Yönetiminde Hemşirenin Rolü: Olgu Sunumu

İlknur Özkan1, Cansu Polat2, Serkan Demir1
1SBÜ Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Servisi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

Guillain Barre Sendromu (GBS) immün sistemi ve periferik sinir sistemini etkileyen bir sendromdur. Hastalığa bağlı immobilite, fonksiyon kaybı, paralizi sık görülmesinden dolayı GBS ciddiye alınmalı ve agresif olarak tedavi edilmelidir. GBS önemli komplikasyonlara, yetersizliklere ve psikososyal problemlere neden olabilir. GBS bütün hemşirelik yeteneklerini kullanmayı ve gözlem gücünü gerektirir. Bu vaka çalışmasında GBS tanılı hastaların hastalık yönetiminde hemşirelik bakımının önemini vurgulamak amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Guillain Barre Sendromu, hemşirelik bakımı


The Role of Nurses in the Disease Management of Patients with Guillain Barre Syndrome: a Case Study

İlknur Özkan1, Cansu Polat2, Serkan Demir1
1SBU Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Training and Research Hospital, Neurology Service, Istanbul
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Nursing Faculty, İstanbul

Guillain Barre syndrome (GBS) is a syndrome that affects the immune system and attacks the peripheral nervous system. Because of the incidence of immobility, loss of functionality, and paralysis, GBS should be taken seriously and treated aggressively. GBS may lead to signifi cant complications, disability and psychosocial problems. GBS will require all your nursing skills and powers of observation. The purpse of this case study was to focus on the importance of nursing in the disease management of patients with a diagnosis of GBS.

Keywords: Guillain Barre Syndrome, nursing care


İlknur Özkan, Cansu Polat, Serkan Demir. The Role of Nurses in the Disease Management of Patients with Guillain Barre Syndrome: a Case Study. HEAD. 2016; 13(3): 174-178

Sorumlu Yazar: İlknur Özkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.