Antenatal Perineal Masaj Perineal Travmaları Azaltır mı? Sistematik Derleme [HEAD]
HEAD. 2018; 15(4): 242-247 | DOI: 10.5222/HEAD.2018.242  

Antenatal Perineal Masaj Perineal Travmaları Azaltır mı? Sistematik Derleme

Hanife Nurseven Şimşek, Nursen Bolsoy, Nurcan Çelik
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ana Bilim Dalı, Manisa

Amaç: Bu çalışmanın amacı gebelikte yapılan perineal masajın, doğum eyleminde perineal travmalar üzerindeki etkilerini incelemektir.
Yöntem: Konuyla ilgili makalelere ulaşmak için antenatal, prenatal, perineal massage, perineal trauma anahtar kelimeleri kullanılarak “Pub-Med”, “Science Direct”, ve “Wiley Interscience” veri tabanlarında tarama yapıldı. Tarama sonucunda 505 makaleye ulaşıldı ve araştırma kapsamına konuyla ilgili 5 çalışma alındı.
Bulgular: Çalışmalar antenatal perineal masajın intakt perine oranlarını ve spontan vajinal doğumları arttırmada, epizyotomi oranlarını, 1. ve 2. derece laserasyonları ve müdahaleli doğumları azaltmada, 32. haftadan itibaren pelvik taban kas egzersizleriyle birlikte hergün düzenli olarak yapıldığında epidural kullanımını azaltmada ve doğumun 2. evresini kısaltmada etkili olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalarda antenatal perine masajının olumlu sonuçları olduğu görülmektedir. Obsterik sonuçların iyileştirilmesi için antenatal perineal masajın 32. gebelik haftasından itibaren düzenli olarak yapılması önerilmektedir. Bu sistematik derlemenin konu ile ilgili yapılacak olan çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Antenatal, prenatal, perine masajı, perineal travma.


Does Antenatal Perineal Massage Decrease Perineal Traumas? A Systematic Review

Hanife Nurseven Şimşek, Nursen Bolsoy, Nurcan Çelik
Department Of Midwifery, Manisa Celal Bayar University, Manisa, Turkey

Aim: The aim of this study is to examine the effects of perineal massage during pregnancy on perineal traumas in childbirth process.
Methods: In order to reach the articles related to the topic, it was scanned the databases "Pub-Med", "Science Direct", and "Wiley Interscience", using antenatal, prenatal, perineal massage and perineal trauma keywords. It’s reached 505 articles and 5 study related with the context of this research are included.
Results: Studies indicate that antenatal perineal massage is effective on improving of intact perineal rates and of spontaneous vaginal deliveries; and on decreasing of episiotomy rates, of 1st and 2nd degree lacerations and of intervened deliveries; on reducing of using epidural and shortening of 2nd phase of delivery beginning from 32nd week with pelvic floor muscle exercises.
Conclusion: It’s observed that antenatal perineal massage have positive effects due to every assessed study. It’s recommended that antenatal perineal massage should be implemented regularly beginning from 32nd week of pregnancy to progress obstetric outcomes. It’s thought that this systematic review would contribute to the studies to be done on this topic.

Keywords: Antenatal, prenatal, perineal massage, perineal trauma.


Hanife Nurseven Şimşek, Nursen Bolsoy, Nurcan Çelik. Does Antenatal Perineal Massage Decrease Perineal Traumas? A Systematic Review. HEAD. 2018; 15(4): 242-247

Sorumlu Yazar: Hanife Nurseven Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.