Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 163-169 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.163  

Hastanelerde Personel Giyimi, Kişisel Görünüm Politikaları ve Hasta Bakımına Etkisi

Neslihan Şebnem Çakın1, Saliha Koç2
1Acıbadem International Hastanesi, İstanbul
2Acıbadem Sağlık Grubu, İstanbul

Kurumsal bir şirkette çalışırken kişisel imaj ile kurumsal imajın uyum içinde olması profesyonelliğin bir göstergesidir. Çalışanların dış görünümlerine özen göstermeleri kendine, işine, çevredekilere olan saygıyı ve değeri ifade eder. Giyim kuralları, çalışanların kurumu en iyi şekilde temsil etmesi için oluşturulmuş bir standarttır ve çalışanların köklü kurum kültürüne sahip çıktığının da bir göstergesidir. Bu çalışmada ülkemizde ve dünyada hastane personelinin giyimine yönelik yazılmış prosedürler, yapılmış araştırmalar, yazılmış akademik tezler ve makaleler, kabul görmüş rehberlerin ilgili bölümleri incelenmiştir. Sağlık meslekleri arasında, üzerinde en çok görüş belirtilen ve geçmişten günümüze en çok değişim geçiren üniformaya sahip olan meslek ise hiç kuşkusuz hemşireliktir. Sağlık çalışanlarının üniforma giymesi sadece simgesel değil, sağlık uygulamaları sırasında olası kontaminasyonların önlenmesine katkıda bulunması nedeniyle, aynı zamanda da işlevseldir. İnsan hayatına saygı göstererek, bilgiyi insanlık lehine kullanarak, olası komplikasyonları önlemeye katkıda bulunmak amacıyla sağlık çalışanlarının kişisel, mesleksel, kültürel, coğrafi özelliklere göre kurumları tarafından belirlenmiş giyim kurallarına uymaları beklenmektedir. Serbest giyim uygulaması varlığında dahi, iş yerine gidildiği unutulmadan hareket edilmeli, kıyafetlere formal ya da informal da olsa özen gösterilmelidir. Modern insana yakışır bir görüntü yaratılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon kontrolü, personel giyimi, sağlık çalışanları, üniforma.


Staff Dress and Personal Appearance Policies and Their Effects on Patient Care in Hospitals

Neslihan Şebnem Çakın1, Saliha Koç2
1Acıbadem International Hospital, Istanbul
2Acıbadem Health Group, Istanbul

Conformity between a personal and corporate image in the workplace is an indicator of professionalism. Employees’ attention to their exterior appearance expresses self, work and staff respect and value. Dress codes are standards that are formed to represent the company properly and they also indicate that employees adapt to deep-rooted corporate culture. In this study, written procedures, researches, academic theses and articles regarding this topic conducted in Turkey and around the world are examined. Undoubtedly, among healthcare professions, nursing is the most visible profession that has undergone changes from the past and present. Uniforms among health professionals is not only symbolic but also functional in order to prevent contamination during healthcare procedures. It is expected that employees adhere to dress codes required by an employer based on personal, professional, cultural and geographical characteristics in order to respect people’s lives and prevent possible complications. Even in a casual dress approach, it must not be forgotten that one is going to work, and attention should be paid even if clothing is formal or not. An image should be created which is worthy of a modern human appearance.

Keywords: Infection control, dress codes, health care professionals, uniform.


Neslihan Şebnem Çakın, Saliha Koç. Staff Dress and Personal Appearance Policies and Their Effects on Patient Care in Hospitals. HEAD. 2016; 13(3): 163-169

Sorumlu Yazar: Neslihan Şebnem Çakın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.