Niemann Pick Tip C Hastalığı Olan Bir Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu [HEAD]
HEAD. 2016; 13(3): 187-195 | DOI: 10.5222/HEAD.2016.187  

Niemann Pick Tip C Hastalığı Olan Bir Çocuğun Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu

Dilek Konuk Şener1, Sevda Özdinçer Arslan1, Reyhan Efe2
1Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Düzce
2Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Niemann-Pick hastalığı, vücudun çeşitli organlarında, özellikle retikü- loendotelyal sistem ve santral sinir sisteminde, sfi ngomyelin ve kolesterol birikimi ile karakterize, otozomal resesif geçişli, nadir görülen bir lizozomal lipid depo hastalığıdır. Hastalığın Tip A, B, C, D, E ve F olmak üzere altı değişik formu bulunmaktadır. Klinik belirtiler hastalığın tipine göre değişiklik göstermekle birlikte hepatosplenomegali, tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, mental retardasyon, büyüme-gelişme bozuklukları, spastisite, göz bulguları, miyoklonik nöbetler ve ataksi gibi hepatik, nörolojik ve psikiyatrik bulgular görülebilmektedir. Bu çalışmada Niemann-Pick Tip C tanısı alan yedi aylık A olgu olarak sunulmuştur. A’nın sağlık öyküsü Marjory Gordon’un “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri”ne göre değerlendirilmiştir. Hemşirelik tanısı olarak solunum fonksiyonunda bozulma (ventilatörden ayrılmaya disfonksiyonel tepki), büyüme ve gelişmede gecikme, korunmada etkisizlik (deri bütünlüğünde bozulma), uyku örüntüsünde bozulma, etkisiz termoregülasyon, bebek davranışının disorganizasyonu, oral müköz membranlarda bozulma riski, aspirasyon riski ve anneye yönelik olarak anksiyete, ümitsizlik, bakım verici rolünde zorlanma koyularak standart hemşirelik girişimleri uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel sağlık örüntüleri, hemşirelik bakımı, NiemannPick hastalığı tip C; sfi ngolipidozlar.


Nursing Care for a Child with Niemann-Pick Type C Disease: Case Report

Dilek Konuk Şener1, Sevda Özdinçer Arslan1, Reyhan Efe2
1Duzce University School of Health, Duzce, Turkey
2Duzce University Health Practice and Research Center, Duzce, Turkey

Niemann-Pick disease is a rare, autosomal recessive lysosomal lipid storage disorder characterized by the accumulation of sphingomyelin and cholesterol in various organs in the body, especially in the reticuloendothelial system and central nervous system. The disease has six different forms including Type A, B, C, D, E and F. With clinical symptoms varying based on the type of the disease, hepatic, neurological and psychiatric fi ndings such as hepatosplenomegaly, recurrent respiratory tract infections, mental retardation, growthdevelopment disorders, spasticity, vision fi ndings, myoclonic seizures and ataxia may be observed. Seven-month old A., who was diagnosed with Niemann-Pick Type C and whose health history was assessed based on Marjory Gordon’s “Functional Health Patterns”, is presented as a case study. Standard nursing interventions were performed by making a nursing diagnosis on the child of impaired respiratory function (dysfunctional ventilatory weaning response), delayed growth and development, ineffective protection (impairment in skin integrity), disturbed sleep pattern, ineffective thermoregulation, disorganized infant behaviours, impaired risk in oral mucous membranes, aspiration risk, and by diagnosing the mother with anxiety, hopelessness, and caregiver role strain.

Keywords: Functional Health Patterns, Niemann-Pick’s disease type C, nursing care; sphingolipidoses.


Dilek Konuk Şener, Sevda Özdinçer Arslan, Reyhan Efe. Nursing Care for a Child with Niemann-Pick Type C Disease: Case Report. HEAD. 2016; 13(3): 187-195

Sorumlu Yazar: Dilek Konuk Şener, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
 
Copyright © 2013
Bu sitenin tüm hakları Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.