HEAD: 17 (2)
Cilt: 17  Sayı: 2 - 2020
Özetleri Göster | << Geri
1.
Kapak
Cover

Sayfa I

2.
İçindekiler
Contents

Sayfa II

3.
Editörden
Editorial

Sayfa III

4.
VKV
VKV

Sayfa IV

ARAŞTıRMA MAKALESI
5.
Primipar Annelerde Doğum Şekline Göre Postpartum Fiziksel Semptom Şiddeti ve Emzirme Davranışları
Postpartum Physical Symptom Severity and Breastfeeding Behaviour Of Primipar Mother According to Their Birth Type
Nuray Egelioğlu Cetişli, Sabiha Işık, Melike Kahveci, Aycan Hacılar
doi: 10.5222/HEAD.2020.68095  Sayfalar 98 - 103

6.
Çocuk Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerin Girişimsel Ağrıyı Azaltmak İçin Kullandıkları Yöntemlerin İncelenmesi
Examining the Methods Used to Reduce the Interventional Pain by Nurses in Pediatric Clinics
Recep Kara, Hatice Bal Yılmaz
doi: 10.5222/HEAD.2020.13334  Sayfalar 104 - 111

7.
Primipar Gebelerin Doğum Şekli Tercihlerini Etkileyen Etmenlerin Belirlenmesi
Determination of the Factors Affecting the Birth Style Preferences of Primiparas
Emine Temizkan, Samiye Mete
doi: 10.5222/HEAD.2020.43179  Sayfalar 112 - 119

8.
Hemşirelik Öğrencilerinde Bilgi Okuryazarlığı ile Bireysel Yenilikçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Relationship Between Information Literacy and Individual Innovativeness among Nursing Students
Nurten Özen, Bilge Bal Özkaptan, İmatullah Akyar, Füsun Terzioğlu
doi: 10.5222/HEAD.2020.66742  Sayfalar 120 - 127

9.
Damar İçi Enjeksiyon Uygulamalarında Hemşirelerin Konnektör Kullanım Memnuniyeti
Nurses’ Satisfactıon Of Connectors Used in Intravenous Therapy
Betül Güven, Tuba Şengül, Ayşe Ferda Ocakçı
doi: 10.5222/HEAD.2020.24865  Sayfalar 128 - 132

10.
Yenidoğan Hemşirelerinin Toplu Bakıma Yönelik Bilgi Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Determination of Neonatal Nurses Knowledge Level About Clustered Care and Influencing Factors
Sibel Serap Ceylan, Türkan Turan, Çiğdem Erdoğan
doi: 10.5222/HEAD.2020.31032  Sayfalar 133 - 138

11.
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyonun Kullanılması: Türkiye’de Lisansüstü Tezler Üzerine Bir İnceleme
Using Simulation in Nursing Education: A Review on Postgraduate Theses in Turkey
Ayse Akalin, Sevi&775;l Şahi&775;n
doi: 10.5222/HEAD.2020.37074  Sayfalar 139 - 147

12.
Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Yaşama Durumu ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Relationship Between Dismenorrhea and Personality Traits in University Students
Nurdilan Şener, Sermin Timur Taşhan
doi: 10.5222/HEAD.2020.46667  Sayfalar 148 - 154

13.
Bilgi, Güven ve Bağlılık Boyutunda Hastaların Hemşirelik Bakım Davranışı Algıları
Patients’ Perceptions of Knowledge, Trust, and Connectedness in Nurses’ Caring Behaviors
Fatma Dursun Ergezen, Semiha Aslı Bozkurt, Havva Dinçer, Emine Kol
doi: 10.5222/HEAD.2020.24650  Sayfalar 155 - 161

14.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinde Abdominal Obezite Sıklığı ve Yeme Farkındalık Düzeyleri
Frequency of Abdominal Obesity and Eating Awareness Levels in Health Science Students
Hilal Barışkan, Azime Karakoç Kumsar
doi: 10.5222/HEAD.2020.44452  Sayfalar 162 - 169

DERLEME
15.
Türkiye’de Hemşirelikte Model Kullanılarak Yapılan Lisansüstü Çalışmaların İncelenmesi: Sistematik Derleme
The Examination of The Graduate Studies Performed by Using The Theory And Model in The Nursing Field at Turkey: A Systematic Review
Gül Şahin, Cevahir İlkim Buldak, Vildan Kaya, Gülten Güvenç, Emine İyigün
doi: 10.5222/HEAD.2020.60320  Sayfalar 170 - 179

16.
Doğum Korkusu Yönetiminde İnsan Bakım Kuramı’na Temelli Psikoeğitim Programı ve Ön Uygulama Sonuçları
Psychoeducation Programme and Pre-Application Results Based on Human Caring Theory at Fear of Birth Management
İlkay Boz, Mehtap Akgün
doi: 10.5222/HEAD.2020.92300  Sayfalar 180 - 186

17.
Yanıklı Hasta Bakımında Güncel Rehberlerin Önerileri
Recommendations of The Current Guidelines For Burn Care
Nazife Gamze Özer Özlü, Fatma Vural
doi: 10.5222/HEAD.2020.07088  Sayfalar 187 - 193

18.
Onkolojide Yeni Bir Tedavi Yöntemi: Elektrokemoterapi Uygulaması
A New Treatment Form in Oncology: Electrochemotherapy
Ferya Çelik, Hicran Bektaş
doi: 10.5222/HEAD.2020.92679  Sayfalar 194 - 198

19.
Küreselleşme ile Başlayan Hemşire Göçü: Bulgaristan Durum Analizi
Nurse Migration Starting with Globalization: Bulgaria Status Analysis
Muhteber Hüsmenoğlu, Rujnan Tuna
doi: 10.5222/HEAD.2020.88709  Sayfalar 199 - 202

20.
Evde Bakım Hemşirelerinde Kültürel Farkındalık
Cultural Awareness in Home Care Nurses
Ezgi Demirtürk Selçuk, Havva Karadeniz
doi: 10.5222/HEAD.2020.95826  Sayfalar 203 - 206 
Copyright © 2019
Bu sitenin tüm hakları Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisine aittir.